Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokat: Nu er det soleklart, at dansk tiggerlov er i strid med menneskerettighederne

Dansk tiggerlov er i strid med menneskerettighederne og bør laves om. Det mener advokat Mads Pramming med henvisning til, at menneskerettighedsdom imod Schweiz nu ligger endelig fast.

Den danske tiggerlov bør laves om, og politiet bør genoptage tidligere sager om tiggeri og finde de personer, der er blevet ramt – også dem, der er blevet udvist. Sådan lyder det fra advokat Mads Pramming, efter at en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols imod schweizisk tiggerlov nu ligger endelig fast. Det gør den, fordi Schweiz ikke har anmodet om at få sagen indbragt for Storkammeret.

I starten af året fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at en kvindelig tigger i Schweiz havde fået krænket sine menneskerettigheder ved at blive idømt en bøde på 500 euro for at tigge på gaden. I Danmark kan man blive idømt 14 dages ubetinget fængsel eller udvisning, hvis man sætter sig på gaden og tigger.

”Den danske tiggerlov er strengere end den schweiziske, og der er i mine øjne derfor ingen tvivl om, at den danske tiggerlov er i strid med menneskerettighederne. Når en rumænsk kvinde ikke kan idømmes bøde eller fængsel for at tigge på gaden i Schweiz, så er det lysende klart, at vi har et problem i Danmark, hvor tiggeri automatisk giver 14 dages ubetinget fængsel,” siger Mads Pramming.

Han opfordrer politikerne til at ændre den danske tiggerlov hurtigst muligt, så tiggere ikke automatisk bliver idømt en frihedsstraf for at tigge.

”Dommen fra menneskerettighedsdomstolen fastslår, at der skal foretages en individuel vurdering af tiggeriet. Hvilken nødsituation befinder tiggeren sig i, hvor aggressiv er vedkommende, hvor generende er tiggeriet for omgivelserne. I den schweiziske sag vurderede domstolen, at tiggeren var så fattig, at hun havde ret til at bede om hjælp for at sikre sin overlevelse.”

Mads Pramming mener samtidig, at der venter politiet et stort oprydningsarbejde, fordi tidligere sager om tiggeri bør genoptages.

”Potentielt kan hundredevis af mennesker være blevet dømt for tiggeri og krænket på deres menneskerettigheder. Det er politiets opgave at finde alle dem, det omhandler, og vurdere, hvad der skal ske i deres sag.”

Mads Pramming har netop nu en landsretssag, hvor en kvindelig tigger er blevet idømt 14 dages ubetinget fængsel for at sidde på Strøger i København med en kop og sælge et hjemløsblad. Flere forbipasserende lagde penge i koppen uden at tage imod bladet.

 ”Ankesagen handlede oprindeligt om, hvorvidt det var tiggeri, at de forbipasserende gav kvinden en 20’er uden at tage imod bladet. Det spørgsmål viser sig nu at være irrelevant, fordi menneskerettighedsdomstolen fastslår, at tiggeri ikke i sig selv er strafbart, men at der skal foretages et individuelt menneskeretligt skøn.”

Justitsministeriet bekræftede i forbindelse med dommen tidligere på året over for Advokatsamfundet, at de var bekendt med dommen, som ville blive nærlæst, og at det ville blive vurderet, hvad den måtte give anledning til.

”Det kan desuden oplyses, at Rigsadvokaten har besluttet at berostille igangværende straffesager om betleri indtil videre. Det bemærkes, at Rigsadvokatens beslutning ikke indebærer en stillingtagen til rækkevidden af dommen,” skrev ministeriet i det skriftlige svar.