Spring hovednavigationen over
Tilbage

Politisk opbakning til retssikkerhedsfond

Der er positiv opbakning på Christiansborg til Advokatrådets forslag om at oprette en retssikkerhedsfond. Forslaget er omtalt i en række medier i forbindelse med, at Advokatrådet i samarbejde med Embedsværket offentliggjorde rapporten Retssikkerhed for udsatte borgere.

”Nogle af de mest udsatte borgere og familier i vores samfund ender i nogle håbløse situationer, fordi kommunerne laver fejl, og borgerne dermed ikke får den hjælp, som de har krav på. Det betyder, at de kan gå i mange måneder eller år uden en hjælper, en støttende indsats i hjemmet eller hjælpemidler, som er nødvendige for deres livskvalitet, og for at de kan klare sig i tilværelsen,” siger Karen Wung-Sung, medlem af Advokatrådet.

Det fremgår af rapporten, at tusindvis af borgere hvert år får fejlagtigt nej, når de søger hjælp i kommunen. Ud af de 7.226 borgere, som valgte at klage til Ankestyrelsen alene i 2019, fik over 3.000 borgere enten medhold eller deres kommune fik besked om, at sagen skal gå om. Hertil kommer, at der er et stort mørketal. Stikprøver viser, at op mod halvdelen af de sager, som borgerne ikke har klaget over, er behæftet med så mange fejl, at de ville blive omgjort, hvis der havde været klaget.

Rapporten præsenterer samtidig en række nye forslag til, hvordan området kan rettes op. Blandt andet at der skal oprettes en ny såkaldt retssikkerhedsfond. Fonden skal være med til en langsigtet genopretning af retssikkerheden på området, så færre borgere i fremtiden kommer i klemme. Det skal blandt andet ske gennem forskning, projekter i kommunerne, rådgivning og principielle retssager samt andre initiativer, som kan bringe viden og god praksis til området. Derudover skal fonden også kunne give et økonomisk plaster på såret til berørte borgere.

”Med fondstanken skaber vi en model, hvor kommunerne ikke skal betale, når sagerne er håndteret korrekt, og når de laver fejl, så koster det dem den pris, som de har sparet, og som de egentlig var forpligtet til at betale efter reglerne. Med midlerne i fonden kan vi ”holde pengene på området” og samtidig bliver der et større økonomisk incitament for kommunerne til at hjælpe borgerne,” siger Karen Wung-Sung.

Ideen om en retssikkerhedsfond møder opbakning blandt flere ordførere på Christiansborg. Radikale, Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker op, mens SF ifølge Altinget vil kalde social- og indenrigsministeren i samråd.

Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, siger til Altinget:

”Man er nødt til at få fjernet den økonomiske tilskyndelse, det er til at drive den grænsesøgende sagsbehandling, der foregår ude i kommunerne. Her er Advokatsamfundets forslag udmærket. Hvis det gennemføres, vil det betyde, at der ikke kan tjenes en krone ude i kommunerne på fejlagtig eller mangelfuld sagsbehandling, som der kan i dag," siger han.

Dansk Folkeparti vil stille et beslutningsforslag om at etablere fonden samt en række andre initiativer for at forbedre området.

”Retssikkerhedsfonden er vi meget positivt indstillet over for. Men den kan ikke stå alene. Vi er nødt til at se bredere,” siger partiets socialordfører, Karina Adsbøl til Altinget og nævner blandt andet, at der også er brug for en gennemgang af lovgivningen og bedre vejledning til kommunerne om forvaltningen af loven.

Rapporten er blevet til med støtte fra Dreyers Fond og kan hentes her

Læs tidligere nyhed om Advokatrådets forslag og rapporten Retssikkerhed for udsatte borgere her