Spring hovednavigationen over
Tilbage

Minister i samråd om retssikkerhed for udsatte borgere

Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) var i dag kaldt i samråd af Social- og indenrigsudvalget for at drøfte tiltag, der skal forbedre retssikkerheden for udsatte borgere, herunder Advokatrådets forslag om blandt andet en retssikkerhedsfond.


Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) var i dag kaldt i samråd af Social- og indenrigsudvalget for at drøfte tiltag, der skal forbedre retssikkerheden for udsatte borgere, herunder Advokatrådets forslag om blandt andet en retssikkerhedsfond, der dog ikke ser ud til at komme i spil foreløbig. ”Det bliver et langt sejt træk, ” sagde ministeren, der vil have fokus på at styrke sagsbehandlingen i kommunerne, så borgerne får den rette afgørelse i første instans og dermed slipper for at klage.

Det går ikke godt med retssikkerheden for borgere med handicap. Det er der bred enighed om på baggrund af det stigende antal klagesager over kommunale afgørelser, der bliver omgjort af Ankestyrelsen.

Som Advokatrådet i samarbejde med Embedsværket tidligere på sommeren dokumenterede i en rapport, er det nu op mod halvdelen af alle klagesager, der bliver omgjort, og i mellemtiden må udsatte borgere klare sig uden den støtte og hjælp, de ifølge loven har ret til. Rapporten har fået politisk opmærksomhed, og førte i dag til at Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh (S) var kaldt i åbent samråd med Folketingets Social- og indenrigsudvalg.

Samrådet tog udgangspunkt i Advokatrådets rapport, der påpegede manglen på retssikkerhed i systemet for mennesker med handicap og udsatte borgere.

”I Danmark bryster vi os af velfærdssamfundet med en forventning om, at har man et barn med handicap, så er der hjælp at hente, når der er behov, men billedet ser anderledes ud. De høje tal dækker over rigtig mange personlige historier. Lille blinde Paloma får ikke ekstra hjælp i sin børnehave. Poul med erhvervet senhjerneskade, kan ikke få genoptræning. Mange oplever, at det der skulle være et livslangt samarbejde med kommunen, er blevet en livslang kamp,” sagde handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF). 

Ingen retssikkerhedsfond i sigte

I rapporten foreslår Advokatrådet flere løsningsmodeller, der skal styrke retssikkerheden og kompensere borgere for det velfærdstab, de har lidt i den periode, de ikke har fået den hjælp, de har ret til. Advokatrådet har blandt andet foreslået oprettelsen af en retssikkerhedsfond, som skal komme alle udsatte borgere til gode.

Ministeren anerkendte, at der er et problem og gav udtryk for, at der var gode tanker i rapporten, men som det ser ud nu, bliver der hverken tale om en retssikkerhedsfond eller en udvidet regel om opsættende virkning under et klageforløb, som rapporten også foreslog.

”Kommunerne rammer i høj grad udenfor skiven med de høje omgørelsesprocenter. Men der er ingen snuptags-løsninger på det sociale område. Det bliver et sejt træk at genoprette velfærden efter flere års besparelser i kommunerne. Jeg er meget enig i udsagnet om, at retssikkerheden er den pressede økonomis første offer,” sagde ministeren på dagens samråd og henviste, til at regeringen har tilført flere midler og igangsat initiativer, der skal styrke vejledningen i sagsbehandlingen, så flere borgere får den rette afgørelse i kommunen, så der ikke er brug for at klage.

Flere udvalgsmedlemmer på samrådet efterlyste yderligere konkret handling på området.

”Der har været opløftende initiativer, som vi selv har været med til, men vi må bare konstatere, at det ser ligeså slemt ud som tidligere. Ministeren kommer ikke med initiativer til, hvad der skal ske her og nu. Vi ønsker udvidede paragraffer om opsættende virkning, men det vil ministeren ikke være med til. Der er flere gode forslag i Advokatrådets rapport, men de bliver allesammen skudt ned, ” sagde social og handicapordfører Karina Adsbøl (DF).

Fornyet fokus på retssikkerhed

I Advokatrådet er der tilfredshed med, at rapporten har været med til at sætte fornyet fokus på retssikkerheden for socialt udsatte:

”Vi er glade for, at ministeren konstaterer, at der er et retssikkerhedsmæssigt problem. Vi forstår godt, at ministeren vil fokusere på at styrke sagsbehandlingen i første instans, så borgerne får truffet den rette afgørelse første gang uden at skulle igennem klagesystemet. Men set i lyset af, at omfanget af problemerne har nået et så højt niveau, og at omgørelsesprocenten i klagesagerne bare er steget og steget, så har vi den holdning, at det kræver nytænkning og mere drastiske tiltag at ændre området til gavn for borgerne. Der er behov for flere tiltag, som kan rette op og kompensere borgere, der lider et velfærdstab. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at forslaget om en retssikkerhedsfond og nogle af de andre løsningsforslag, såsom at udbrede reglerne om opsættende virkning til flere områder, ikke kommer i spil nu og her, ” siger Karen Wung-Sung, medlem af Advokatrådet.

Se samrådet på Folketingets TV her

Læs mere om Advokatrådets rapport her