Spring hovednavigationen over
Tilbage

Lyt dig til ny viden om retssikkerhed i forvaltningen

En klar grundpræmis i vores retssamfund er, at udsatte borgere skal have den hjælp, de har behov for og ret til. Men sådan er det desværre ikke altid, konkluderer en rapport, som Advokatrådet har udgivet i samarbejde med jurist Sanne Møller, der yder juridisk ledelsesrådgivning til kommuner og NGO’er inden for det sociale område. I en ny podcast fortæller hun om de mange retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er på området.

 

En klar grundpræmis i vores retssamfund er, at udsatte borgere skal have den hjælp, de har behov for og ret til. Men sådan er det desværre ikke altid, konkluderer en rapport, som Advokatrådet har udgivet i samarbejde med jurist Sanne Møller, der yder juridisk ledelsesrådgivning til kommuner og NGO’er inden for det sociale område. I en ny podcast fortæller hun om de mange retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er på området.

Rapporten har afsæt i udfaldet af klagesager i Ankestyrelsen, data fra Socialministeriet og Danmarks Statistik. Sidste år modtog ankestyrelsen flere end 7.000 klagesager over kommunernes afgørelser, og i 22 af landets kommuner var sagsbehandlingen så fejlbehæftet, at mere end halvdelen af sagerne blev omgjort.  

Læs mere i Advokaten 2/2020

Lyt dig til mere viden og interview med Sanne Møller på:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/lex-specialis/id1532202544   

https://lnkd.in/eQradXT   

Læs Advokatsamfundets rapport her