Spring hovednavigationen over
Tilbage

Hvordan påvirker LegalTech advokatpligterne?

Den digitale forandring går stærkt og påvirker i stigende grad også advokaters arbejde. Derfor er der grund til at overveje, hvordan digitale services og forretningsformer påvirker advokatens pligter, og hvordan rammerne for god advokatskik kan opdateres. Det blev drøftet på Advokatsamfundets Fællessamling.

Kan en advokatvirksomheds chatbot være i en interessekonflikt? Hvem stilles til ansvar, hvis rådgivningen til klienterne leveres af en algoritme fremfor den enkelte advokat? Hvor meget er et rimeligt salær, hvis svaret kommer fra en avanceret teknologisk platform, som har taget tusindvis af advokattimer at udvikle, men giver svar i løbet af kort tid?

Den slags spørgsmål lurer i kulissen og kræver svar i takt med, at ny teknologi vinder udbredelse i advokatbranchen. På Fællessamlingen deltog de fremmødte advokater i en coronatilpasset workshop, hvor formålet var at diskutere behovet for at ændre rammerne for advokaters pligter, og hvor grænserne går.

”LegalTech er ikke én type løsning, men derimod mange forskellige teknologier og nye muligheder for at digitalisere advokatydelser. Dem kan advokaterne gribe mange af, men det kræver samtidig, at vi overvejer nøje, hvad det betyder for advokatpligterne,” sagde advokat Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, da han introducerede workshoppen og emnet. 

Regel- og Tilsynsudvalget udgav i 2019 en rapport om LegalTech. Det var blandt andet på baggrund af rapporten og rapportens overvejelser, at deltagerne på Fællessamlingen drøftede forskellige cases og spørgsmål om advokatetik. En af casene var en fiktiv onlinetjeneste ”Bryllupsadvokaten”, hvor man skulle drøfte, hvornår en advokat – eller flere – var ansvarlig. Var det for eksempel allerede ved teksten på en hjemmeside, som alle kan tilgå? Eller måske hvis en bruger havde downloadet en frit tilgængelig blanket? Eller skulle man længere ind i en rådgivningssituation?

”Jeg synes, at eksemplerne bragte nogle gode refleksioner frem omkring hvilke principper, der skal tages i betragtning, når man ser med advokatetiske briller på LegalTech. Det er bestemt ikke let, men jeg synes, at diskussionerne over en bred kam afspejlede en enighed om, at vi som advokatstand fortsat skal være garanter for solid, uafhængig rådgivning, og at det også indebærer, at advokaters brug af LegalTech-løsninger er omfattet af reglerne,” sagde Martin Lavesen.

Konkret vil Advokatrådet nu arbejde videre med de input, der kom på Fællessamlingen, når der arbejdes videre med LegalTech-temaet. Flere af deltagerne efterspurgte desuden flere informationsmøder og lejligheder til at drøfte emnet.

”I fremtiden kommer LegalTech formentlig til at øve endnu større påvirkning på advokatbranchen. Vi har ikke alle svarene her og nu på, hvordan reglerne så skal fortolkes, men vi er godt med, og vi kommer bestemt også til at oplyse advokaterne nærmere om det arbejde, vi er i gang med, og hvordan de kan gå til LegalTech,” siger Martin Lavesen.