Spring hovednavigationen over

Som følge af nedlukningen under coronasituationen i Danmark har der været planlagte kursusaktiviteter, som er blevet aflyst. Her er reglerne, hvis du har været udsat for en kursusaflysning på grund af regeringens restriktioner og tiltag i 2020 og 2021.

Der er ikke pt. hjemmel i efteruddannelsesbekendtgørelsen til at give dispensation fra efteruddannelseskravet eller til at forlænge advokaters efteruddannelsesperioder. Bekendtgørelsen er udstedt af Justitsministeriet.

Som advokat skal du derfor fortsat deltage i 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse inden for en treårig periode, og det vil som udgangspunkt være en tilsidesættelse af god advokatskik, hvis du ikke opfylder din efteruddannelsesforpligtelse.

Du opfordres derfor til at finde alternative kurser, hvis du bliver ramt af aflyste kurser.

Hvis du ikke når de 54 lektioner

Hvis du ikke når at gennemføre 54 lektioners efteruddannelse inden for din treårige efteruddannelsesperiode, skal du indberette det antal lektioner, du har nået at tage. Du får herefter lejlighed til at fremkomme med dine bemærkninger om omstændighederne for de manglende antal lektioner, når vi har modtaget indberetningen.

Advokatsamfundet vil herefter vurdere omstændighederne, blandt andet hvor mange manglende lektioner der er tale om, og hvor lang tid der er gået fra aflysning til periodeudløb – med andre ord hvor store hindringer, der har været på grund af covid-19 i forhold til gennemførelse af din efteruddannelse, og i hvilket omfang det har været muligt at nå at deltage i alternative kurser.

Alternativer

Et alternativt kursus kan for eksempel være et digitalt efteruddannelsesforløb såsom et online webinar, et e-learning-forløb, en podcast eller lignende, som ikke kræver fysisk fremmøde.

Du kan læse om retningslinjer for digital efteruddannelse her

Læs mere om regler og vejledning for efteruddannelse her