Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet indfører styrket hvidvasktilsyn

Advokatsamfundet vil fra november sætte gang i et nyt hvidvaskspecifikt tilsyn. Hvidvasktilsynet bliver et særligt tilsyn, der gennemføres ud over de ordinære tilsyn blandt advokater, og har til formål at styrke indsatsen for, at advokater efterlever reglerne om hvidvask.

"Hvidvask er dybt samfundsskadeligt, og advokater skal selvfølgelig – ligesom alle andre i samfundet – være med til at bekæmpe hvidvask, hvis de møder det. Fra både nationale og internationale myndigheder er der kommet et skærpet fokus på hvidvask, og derfor er det naturligt, at vi også i vores tilsynsvirksomhed sætter ekstra fokus på, at advokater lever op til reglerne og forstår, hvordan de skal agere. Derfor er vi godt tilfredse med, at vi nu har mulighed for at indføre det," siger Martin Lavesen, formand for Regel- og tilsynsudvalget.

Hvidvasktilsynet vil i 2020 blive gennemført i de større advokathuse, som antalsmæssigt har flest sager omfattet af hvidvaskreglerne og flest internationale og komplekse sager. I tilsynet vil der blive udtaget flere sager, og flere advokater vil komme igennem tilsynet. Hvidvasktilsynet vil blive gennemført samtidig med et ordinært tilsyn.

Indsatsen i det hvidvaskspecifikke tilsyn skal sikre, at advokaterne efterlever de omfattende og tiltagende komplekse procedurer, man som advokat skal overholde for at forebygge hvidvask.

"Langt de fleste advokater tager risikoen meget alvorligt og har godt styr på sagerne. Vi mener ikke, at der er et problem med hvidvaskklienter i advokatbranchen. Men som tilsynsmyndighed vil vi gerne gå mere i dybden og kontrollere, at reglerne rent faktisk bliver overholdt – og vejlede advokaterne om, hvilken adfærd der skal udvises, så vi som branche viser, at der er nultolerance over for hvidvask," siger Martin Lavesen.

Hvidvask har hidtil indgået som et af flere fokusområder i Advokatsamfundets tilsyn. Advokatsamfundet har ikke eksempler på, at advokater uforvarende er blevet udnyttet af deres klienter i forbindelse med hvidvask. Alligevel bliver der nu gået mere systematisk til værks.

"Det nye hvidvask tilsyn går bredere og dybere end hidtil. Vi beder om flere oplysninger på forhånd og ser på flere sager og advokater, for at tjekke at advokaterne efterlever reglerne. Derudover er tilsynet en støtte- og vejledning til at rette op på de mindre problemer, man kan have i procedurerne, så branchen bliver fuldstændig compliant," siger Martin Lavesen.

Yderligere information og opdateringer om det hvidvask-specifikke tilsyn finder du her