Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opdater oplysninger hos Advokatsamfundet

Advokatsamfundet videresender løbende Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport til alle landets advokater. Denne rapport skal indgå i advokatvirksomhedernes løbende tilrettelæggelse af forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det er dog ikke alle advokater som modtog rapporten.

Der er advokater som ikke har oplyst korrekt e-mailadresse til Advokatsamfundet, eller som helt har undladt at oplyse e-mailadresse. Det er vigtigt – og bestemt ved bekendtgørelse – at alle advokater skriftligt meddeler Advokatsamfundet kontaktoplysninger herunder e-mailadresse, jf. Advokatvedtægten § 76 a.”