Spring hovednavigationen over
Tilbage

Styrkelse af justitsområdet i Grønland

Med finansloven for 2018 blev der afsat ti mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 som en særlig indsats rettet mod det grønlandske retsvæsen. Nu er Justitsministeriet og Naalakkersuisut blevet enige om, hvordan puljen skal udmøntes.

Der er blandt andet – i overensstemmelse med en af anbefalingerne i Advokatrådets rapport ”Retssikkerhed i Grønland” – afsat midler til en yderligere dommer ved Retten i Grønland med henblik på, at det i endnu højere grad vil være muligt for Retten i Grønland og kredsdommerne at fokusere på kortere sagsbehandlingstider, ligesom Retten i Grønland vil kunne øge indsatsen for at kompetenceudvikle kredsdommere og kredsdommerkandidater.

Endvidere er der afsat midler til en styrkelse af landsforsvarerembedet, hvilket efter Advokatrådets opfattelse er helt afgørende for, at landsforsvareren kan udfylde sin rolle i relation til vejledning, tilsyn og uddannelse af forsvarere i Grønland.

Læs mere her