Spring hovednavigationen over
Tilbage

Strategi for justitsområdet i Grønland


Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, som er politisk ansvarlig for Selvstyrets daglige drift, fremlægger nu en strategi og indsatsplan, der skal bane vej for et styrket fokus på justitsområdet. I dag er det den danske regering, der er ansvarlig for varetagelsen af området.

Naalakkersuisut ser en styrkelse af justitsområdet indebære et konstruktivt samarbejde mellem Grønland og Danmark. En styrkelse af justitsområdet vil også medføre et øget fokus på sagsområder, som Grønland har hjemtaget. Det drejer sig særligt om social-, sundheds- og uddannelsesområdet.

Fokus på justitsområdet i Grønland har været stort i 2016-2017. Advokatrådet er blandt andet kommet med en række anbefalinger til at styrke justitsområdet, som også indgår i Naalakkersuisuts strategi. Grønlands Råd for Menneskerettigheder er ligeledes sammen med Institut for Menneskerettigheder i deres statusrapport for 2016 fremkommet med en række anbefalinger, der sigter på en styrkelse af retssikkerheden. Derudover kommer den kontinuerlige opfølgning på Retsvæsenskommissionens betænkning, der blev offentliggjort i 2004.

Nogle af anbefalingerne, der peger på strukturelle problemstillinger, løses ikke nødvendigvis blot ved at afsætte flere midler på Folketingets Finanslov. Det drejer sig blandt andet om manglen på kvalificeret personale, som i øvrigt også gør sig gældende på flere andre sagsområder.

Læs mere her