Spring hovednavigationen over

Advokatrådet bliver jævnligt bedt om at udpege eller indstille advokater til offentlige råd, nævn, udvalg og arbejdsgrupper. Udpegningerne følger retningslinjer, som rådet har vedtaget, og tilstræber at alle interesserede advokater skal have en mulighed for at søge posterne.

Når Advokatrådet skal rekruttere advokater til offentlige hverv som for eksempel arbejdsgrupper eller råd, så skal det som det helt overvejende udgangspunkt foregå ved et opslag til alle landets advokater. Det har været afgørende for Advokatrådet, at denne proces er transparent.

Opslaget lægges på hjemmesiden under ”nyheder” og tages med i det førstkommende nyhedsbrev med en passende ansøgningsfrist.

Hvis den anmodende myndighed giver en ekstraordinært kort frist, kan ovenstående procedure efter en konkret vurdering fraviges, således at rekrutteringen sker på anden vis, herunder eksempelvis ved at spørge Advokatrådet eller kredsbestyrelserne om egnede kandidater.

Opslaget rettes til alle landets advokater med en kort beskrivelse af opgaven og de kompetencer, der søges. Der gives en passende ansøgningsfrist. Der oplyses om, at der til brug for udvælgelsen vil blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinære sanktioner i Advokatnævnet. Det er Advokatrådets holdning, at alle advokater uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap opfordres til at søge. Endelig angives det i opslaget, at ansøgerne bedes oplyse om tidligere udpegninger/indstillinger til offentlige hverv.

Udvælgelsen foregår på baggrund af de indkomne ansøgninger. Udvælgelsen foretages af Advokatrådet eller et af rådets fagudvalg.  

Når det er besluttet, hvem der skal indstilles/udpeges, laver Advokatsamfundets sekretariat et udpegningsbrev til myndigheden med oplysninger om den eller de personer, der skal indstilles eller udpeges. Der sendes en kopi til den/de valgte personer. Til øvrige ansøgere sendes et brev om, at Advokatrådet har valgt en anden.

Advokatsamfundets sekretariat har ikke mulighed for at opbevare CV’er eller uopfordrede ansøgninger til offentlige hverv.

Retningslinjerne er vedtaget af rådet i 2019.