Spring hovednavigationen over

Udfyld formularen nedenfor for at få Advokatrådets bistand til udpegning af en advokat til hverv som voldgiftsdommer, mediator eller lignende.

Der opkræves et gebyr for rådets bistand på 1.250 kr. inkl. moms, hvis udpegningen kan ske på baggrund af en indstilling af en konkret advokat. Hvis rådet selv skal finde en kandidat til posten, udgør gebyret 6.250 kr. inkl. moms.

Advokatrådet videregiver oplysningerne om honorar og ønsker til advokatens profil/faglige speciale, hvis der ikke er indstillet en navngiven advokat og hvervet derfor annonceres på Advokatsamfundets hjemmeside og i nyhedsbrev. Oplysning om de involverede parter gives kun til den eller de kandidater, Advokatrådet vil pege på, med henblik på afklaring af en eventuel interessekonflikt.

Om opgaven
(Beskrivelse af advokatens opgave)


(max 50 mb)
Om advokaten - hvis ansøger selv indstiller en advokat til hvervet


Om advokaten - hvis ansøger ikke indstiller en advokat til hvervet
Betaling