Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål, ansøgning, frist, udbetaling m.m.

Formål

Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv som sådanne.

Krav til ansøger

Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomisk vanskeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe vedkommende over vanskelighederne.

Lånene ydes normalt som rentefri lån og tilbagebetalingsperioden fastsættes efter bestyrelsens skøn.

Ansøgning

Ansøgning om bevilling af lån sendes til Advokatsamfundets sekretariat, Anne Junge på mail til fonde@advokatsamfundet.dk

Bestyrelse

Advokat Klavs V. Gravesen (formand)
Advokat Anders Braad

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Toftkilds Legat