Spring hovednavigationen over

Det ordinære advokatmøde afholdes fredag den 4. juni 2021 kl. 10.00 på Københavns Universitet. Alle advokater har adgang til mødet, men grundet corona opfordrer vi til forudgående tilmelding.

Stolerække til Advokatmødet

Advokatmødet består traditionelt af en generalforsamling, et fagligt arrangement samt middag med efterfølgende fest. I 2021 vil der grundet corona kun blive afholdt generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 4. juni kl. 10 i Chr. Hansen Auditoriet på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København K.

Tilmelding

Af hensyn til corona-situationen opfordrer vi til forudgående tilmelding på advokatmoedet@advokatsamfundet.dk senest den 31. maj 2021.

Praktiske informationer

  • Advokatmødet afholdes efter reglerne om konferencer, og der forventes at være krav om mundbind og forevisning af coronapas ved indgangen. Vi opfordrer alle deltagere til at holde sig orienteret om de aktuelle regler.
  • Chr. Hansen Auditoriet er beliggende på det gamle kommunehospitals matrikel, og der er adgang fra Østre Farimagsgade, Bartholinsgade og Øster Søgade. Der er meget begrænsede parkeringspladser på universitetets område.
  • Vi gør opmærksom på mulighederne for at stemme ved fuldmagt, jf. vedtægtens § 9, stk. 2. Fuldmagter kan indsendes elektronisk til advokatmoedet@advokatsamfundet.dk senest tre dage før mødet.
  • På grund af corona-situationen vil der ikke være forplejning til Advokatmødet.

Om Advokatmødet

Ifølge Advokatsamfundets vedtægt skal der afholdes ordinært advokatmøde hvert andet år i perioden 15. april til 15. juni. Advokatmødet skal som minimum indeholde generalforsamlingen, hvor blandt andre Advokatrådets formand vælges. Alle advokater har adgang til Advokatmødet.