Spring hovednavigationen over

Der var ingen tvivl om, at jeg skulle blive i Grønland

Publiceret: 12. maj 2021

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon
Lars-Christian Sinkbæk

Advokat Lars-Christian Sinkbæk skifter til Nuna Law i Nuuk efter elleve år som souschef ved Retten i Grønland.

Hvorfor har du skiftet job?

Efter 16 år ved domstolene, både i Danmark og i Grønland, var jeg klar til at prøve noget nyt. Min bestalling havde hygget sig i Justitsministeriet, siden jeg blev færdiguddannet advokat i 2005, så jeg følte, at det var tid til at genoptage den. Som dommer har jeg ofte siddet med sager, hvor jeg har tænkt: Hvordan ville jeg føre denne sag, hvis jeg var advokat? Den del skal jeg udleve nu, og det glæder jeg mig til.

Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle blive i Grønland, hvor jeg er født og opvokset, og hvor jeg i dag bor med min familie. Det er her, jeg stortrives både fagligt og personligt. Som ung boede jeg i Danmark, hvor jeg havde en god tid og blandt andet læste jura og tog min advokatuddannelse, men da jeg fik min bestalling, åbnede der sig en mulighed for at komme hjem til Grønland og arbejde ved domstolene – det motiverede mig meget.

Når man er ved domstolene, flytter man typisk rundt mellem forskellige retter. Det har jeg også gjort, og jeg har i perioder været i Danmark. Jeg har blandt andet arbejdet halvandet år ved fogedretten i København og knap et år som konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.

I 2010 blev jeg ansat ved Retten i Grønland som souschef, hvor jeg har haft elleve gode år – inklusive konstitutioner i Danmark – men også med en del skifte internt på dommerposten. I de seneste ti år har vi haft fire forskellige dommere, og selvom jeg har haft et glimrende samarbejde med dem alle, så kan det selvfølgelig mærkes, når ens nærmeste leder skiftes ud med jævne mellemrum.

Domstolsstrukturen i Grønland er væsensforskellig fra strukturen i Danmark. I Grønland har vi fire kredsretter, der er 1. instansdomstole og behandler hovedparten af alle retssager, bortset fra almindelige civile sager og insolvenssager, der behandles ved Retten i Grønland. Kredsdommerne er ikke jurister, men får uddannelse og vejledning via Retten i Grønland. Som souschef ved Retten i Grønland havde jeg derfor vejledningsforpligtelse over for kredsdommerne, hvilket har været spændende og udfordrende, men jeg var også ved at køre fast i rollen. Og måske var organisationen også ved at være for vant til, at jeg var der og kunne give vejledning.

Jeg er 45 år, så hvis jeg skulle prøve noget andet i Grønland, skulle det være nu. Jeg fik kontakt til Nuna Advokater, og vi blev enige om at indgå et samarbejde, hvor jeg er ansat advokat.

 

Hvad skal du lave i stillingen?

Jeg skal hovedsageligt arbejde med kriminalsager, som er betegnelsen for straffesager i Grønland. Indtil videre har jeg været involveret i mindre voldssager og sager om økonomisk kriminalitet. Det er ikke kæmpe sager, men det skal lige i gang. Det er utrolig spændende at vejlede klienterne om deres muligheder, og hvordan sagen kan falde ud. Jeg er godt klædt på til opgaven fra min tid ved domstolene, fordi jeg ved, hvad god bevisførelse er, og hvordan man sørger for, at retten får det rette grundlag at træffe afgørelse på. 

Derudover har jeg erfaring med familie- og arveret fra domstolene, som jeg også kan bidrage med som advokat, og jeg er uddannet mediator og har stor interesse for alternativ konfliktløsning.

 

Hvilke udfordringer er der i jobbet?

En udfordring, der både er ny og spændende, er, at jeg skal tænke forretning ind i mit arbejde. Det er vigtigt, at klienterne har en god oplevelse, for ellers kommer de ikke tilbage. Den forretningsmæssige bekymring har domstolene ikke på samme måde. Derudover er det en udfordring, at vi i Grønland skal finde retskilder to steder, både lokalt og i Danmark, men det er jeg selvfølgelig vant til fra retten.