Spring hovednavigationen over

Her kan du indgive din klage over en advokat via den digitale klagesagsportal.

Læs Vejledning om digital klagesagsbehandling grundigt igennem, inden du går i gang med at indgive klagen.
Det er nødvendigt, at du har et dansk mobilnummer, så du kan modtage sms-beskeder.
Du kan med fordel vælge en anden browser end Explorer.

Indgiv klage digitalt

 

Vedr. betaling af gebyr med kort

Der er nye lovkrav vedrørende internetbetalinger for at mindske misbrug. Dette gælder derfor også ved betaling af gebyr via klagesagsportalen.

Du kan læse mere om sikkerhedsløsninger for netbetalinger på Nets hjemmeside

Du skal således godkende din betaling med enten:
• NemID nøgleappen (ikke NemID papkortet) eller
• Et personligt kodeord, du selv vælger, sammen med en sms-engangskode.

 

Fuldmagt

Man kan lade en anden tage sig af sin klagesag, dvs. blive repræsenteret af vedkommende. Medmindre det er en advokat som varetager din sag, skal nævnet modtage en skriftlig fuldmagt - også hvis det er ens ægtefælle. Du kan finde en fuldmagtsblanket her.