Spring hovednavigationen over

Her kan du indgive din klage over en advokat via den digitale klagesagsportal.

Læs Vejledning om digital klagesagsbehandling grundigt igennem, inden du går i gang med at indgive klagen.
Der kan anvendes mobilnummer fra de europæiske lande, Island, Grønland og Færøerne.
Du kan med fordel vælge en anden browser end Explorer.

Indgiv klage digitalt

Fuldmagt

Man kan lade en anden tage sig af sin klagesag, dvs. blive repræsenteret af vedkommende. Medmindre det er en advokat som varetager din sag, skal nævnet modtage en skriftlig fuldmagt - også hvis det er ens ægtefælle. Du kan finde en fuldmagtsblanket her.