Spring hovednavigationen over
Tilbage

Klagegebyr giver færre grundløse sager i Advokatnævnet

Indførelsen af klagegebyr for klager til Advokatnævnet slog for alvor igennem i 2021, hvor antallet af afviste ”åbenbart grundløse” klager og ”genoptagelsesanmodninger” er faldet. Det fremgår af Advokatnævnets årsberetning for 2021.

I Advokatnævnets årsberetning for 2021 får man for første gang et fuldt år, hvor man kan se betydningen af, at der er indført et klagegebyr. Og foreløbig ser det ud til at virke efter intentionen, så Advokatnævnet kan koncentere sig om at behandle klager med substans.

”Klagegebyrer er blevet almindelige i mange typer af nævn, men der kan bestemt argumenteres både for og imod klagegebyrer. Da gebyret for Advokatnævnet blev vedtaget af Folketinget i 2018 med virkning i 2020, delte det også vandene i nævnet. Nu små to år senere kan vi foreløbig konstatere, at det ser ud til, at gebyret sorterer mange af de sager fra – de åbenbart grundløse klager, og genoptagelsessagerne – som man politisk ønskede skulle sorteres fra,” siger direktør i Advokatnævnets sekretariat, Mette Green van de Ven.

I 2019, det seneste år inden klagegebyret blev indført, afviste Advokatnævnet således 150 genoptagelsesanmodninger. Det faldt til 62 i 2021. I 2019 måtte Advokatnævnet afvise 211 ”åbenbart grundløse” sager – det faldt i 2021 til 91 sager.
Klagegebyret er på 500 kr. og skal betales før en sag behandles. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises på grund af formelle mangler, eller hvis begæringen om genoptagelse imødekommes.
Udviklingen med færre grundløse klager og færre genoptagelsesanmodninger betyder samtidig, at sagsbehandlingstiden er steget i nævnet - fra 4,5 måneder til 5,5 måneder. Ifølge Mette Green van de Ven er det en naturlig konsekvens af, at der er ”mere kød på” de sager, som sekretariatet så behandler.

”Sagsbehandlingstiden er et gennemsnitstal, og derfor var det forventeligt at sagsbehandlingstiden ville stige en smule, når de åbenbart grundløse sager og genoptagelsessagerne ville fylde mindre i den samlede portefølje. Dermed udgør sagerne med mere substans, jo en større andel af porteføljen, og derfor stiger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Den er dog fortsat under nævnets målsætning på 6 måneder, og det er vi meget tilfredse med,” siger direktør i Advokatnævnets sekretariat, Mette Green van de Ven.

Årsberetningen kan læses i sin helhed her på Advokatnævnets hjemmeside.