Spring hovednavigationen over

Ændrede kendelser

Se kendelser, der har været offentliggjort, som efterfølgende er ændret/ophævet af retten.

Hvis retten ophæver eller ændrer en kendelse, der tidligere har været offentliggjort på nævnets hjemmeside, kan Advokatnævnet, hvis advokaten anmoder herom, offentliggøre dommen i tre måneder her på siden.