Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet består af 21 repræsentanter, der er udpeget af henholdsvis Højesteret, justitsministeren og Advokatsamfundet.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn. Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

Advokatnævnet består af i alt 21 medlemmer:

 • En formand
 • To næstformænd
 • 18 andre medlemmer

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident.

De 18 andre medlemmer udgøres af

 • Ni advokater, der er valgt af Advokatsamfundet
 • Ni medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser.

Advokatnævnets medlemmer udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Advokatnævnets sekretariat bistår Advokatnævnet ved klagesagernes forberedelse og behandling.

Sekretariatet har telefontid mandag til fredag fra kl. 9.30-12.30.

Telefon nr. 33 96 97 98

Advokatnævnets medlemmer

Formandskabet

 • Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
 • Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand)
 • Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand)


Medlemmer udpeget af justitsministeren:

 • Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk
 • 2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening
 • Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv
 • Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark
 • Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark
 • Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet
 • Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri
 • Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk


Medlemmer valgt af Advokatsamfundet:

 • Advokat Birgitte Frølund, Hellerup
 • Advokat Henrik Høpner, København
 • Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk
 • Advokat Anders Quistgaard, Odense
 • Advokat Lars Lindencrone Petersen, København
 • Advokat Jens Steen Jensen, København
 • Advokat Gert Dyrn, Fredericia
 • Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning
 • Advokat Lars Kaasgaard, Viborg


Advokatnævnets stedfortrædere:
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen
Landsdommer Dorte Jensen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Advokat Anne Sophie Vilsbøll
Advokat Maryla Wroblewski
Advokat Pernille Bergholt Buhl
Advokat Steffen Nielsen
Advokat Lotte Lindahl Andreasen
Advokat Jacob Pinborg
Advokat Carsten Pedersen
Advokat Erik Østergaard-Nielsen
Advokat Peter Fogh
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck
Advokat Michael Meyn
Advokat Jens Jørgen Viuff
Advokat Jonna Hjeds
Advokat Johan Johnsen
Advokat Lars Rieck Sørensen
Advokat Tina Bach
Advokat Lene Brun

Direktør Morten Frihagen
Seniorjurist Jakob Steenstrup
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen
Seniorchefkonsulent Lars Frolov-Hammer
Byrådsmedlem Lone Ravn
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen
Jurist Anne Dehn Jeppesen
Byrådsmedlem Thyge Nielsen
Bestyrelsesmedlem Anita Barbesgaard