Tilsynserklæring

Print Print

Link til indsendelse af tilsynserklæringenKlik her

Advokatrådet har besluttet at ændre på den måde, advokater og advokatselskaber indgiver oplysninger vedrørende klientkontoforhold og til brug for tilsynet i øvrigt.

Det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra advokaterne for bedre at kunne tilrettelægge og gennemføre et risikobaseret tilsyn. Rådet har derfor indført en ny ”tilsynserklæring”, hvor advokater skal afgive aktuelle oplysninger om forhold, der ikke relaterer sig til klientkonto. Det drejer sig om

  • Forsikringsforhold: Disse oplysninger blev tidligere indgivet via klientkontoerklæringen.
  • Ejerandele i anden virksomhed end advokatvirksomhed: Disse oplysninger blev tidligere indgivet via klientkontoerklæringen.
  • Forbrugersager: Advokaten skal oplyse, om advokaten har forbrugere som klienter. Dette har betydning for, om der skal føres tilsyn med afgivelse af pris- og opdragsbekræftelser.
  • Sager omfattet af hvidvaskloven: Advokaten skal oplyse, om advokaten beskæftiger sig med denne sagstype, og i givet fald overslag om omfanget. Dette har betydning for risikoklassifikationen og den nærmere tilrettelæggelse af tilsynet på hvidvaskområdet, som følger af de nye regler på området.

Opdelingen i to erklæringer skyldes for det første, at målgruppen for de to erklæringer ikke er den samme. Klientkontoerklæringen afgives af alle advokater og advokatselskaber pr. 31. december, mens tilsynserklæringen kun skal afgives af de aktive advokater.

For det andet er der hensynet til, at interessenter i advokatinteressentskaber skal kunne benytte webløsningen til indgivelse af klientkontoerklæring. Interessenterne kan kun indsende den samme klientkontoerklæring, hvis indholdet af erklæringen er ens for alle interessenter. Ved at flytte de mere personlige oplysninger om ejerandele og forbrugersager mv. til tilsynserklæringen, kan interessenterne igen benytte webløsningen til at indgive klientkontoerklæring.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Tilsyn/Tilsynserklaering.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.