Klientkontoerklæring

Print Print


Nye felter i klientkontoerklæringen for 2018
Advokater skal nu oplyse om drift af anden virksomhed end advokatvirksomhed. Læs mere her

Advokatselskaber må jf. de lovlige formål i retsplejelovens § 124, stk. 2, ikke drive anden virksomhed end advokatvirksomhed, hvorfor selskaberne ikke er omfattet af oplysningspligten.

Indsendelse via hjemmesiden
Det er først muligt at indsende klientkontoerklæring pr. 31.12.2018 via hjemmesiden, når Advokatsamfundet har udsendt breve med brugernavn og kodeord til siden. Brevene forventes udsendt ultimo januar 2019. Fristen for at indgive erklæringen er den 31.03.2019.

Klik her for at komme videre til indberetningssiden.

Klientkontoerklæringen skal underskrives med NemID.

Klientkontoerklæring på papir/pdf
Erklæringen kan fortsat også indsendes i papirform eller pr. mail til alo@advokatsamfundet.dk, scannet med den originale underskrift. Find formularerne i højremenuen her på siden.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Klientkonto/Klientkonto indberetning.aspx - d. 19-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.