Klientkontoerklæring

Print Print


Link til indsendelse af klientkontoerklæring: https://klientkonto.advocom.dk

Indsendelse via hjemmesiden
Reglerne om indsendelse af klientkontoerklæringer er ændret. I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 3 skal klientkontoerklæringen pr. 31. december 2020 indgives digitalt

Der er åbnet for indsendelse af klientkontoerklæring pr. 31.12.2020. Advokatsamfundet udsender information om indsendelse af erklæringen til advokater og advokatselskaber, herunder brugernavn og kodeord, i løbet af januar 2021.

Klientkontoerklæringen skal underskrives med NemID. I højremenuen ligger til orientering en udskrift af klientkontoerklæringen, Formular I (erklæring med tilsvar), som den vil se ud på hjemmesiden.

Dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse
I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 9 kan Advokatrådet meddele dispensation fra kravet om elektronisk indberetning, hvis særlige omstændigheder hos advokaten eller advokatselskabet gør, at elektronisk indberetning ikke er mulig. Dispensation vil imidlertid kun blive meddelt, når elektronisk indberetning er umulig, herunder f.eks. hvis advokaten ikke har NemID.

Dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse skal indsendes pr. e-mail til alo@advokatsamfundet.dk. Såfremt der meddeles dispensation fremsendes formular I eller II i papirformat til advokaten eller advokatselskabet med henblik på indsendelse pr. e-mail.

Ændringer i klientkontoerklæringen
Advokatrådet har indført en ny erklæring til brug for tilsynet, og oplysninger om forsikringsforhold og ejerandele i anden virksomhed er flyttet fra klientkontoerklæringen.

Læs mere om erklæringerne her

Advokater skal i tilsynserklæringen oplyse om drift af anden virksomhed end advokatvirksomhed. Læs mere her

 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Klientkonto/Klientkonto indberetning.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.