Advokatnævnet

Print Print

CORONA betyder tilpasninger af driften i Advokatnævnet. Se "Spørgsmål & Svar" nedenfor.

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Læs her om overvejelser, du skal gøre dig, inden du klager. Det er vigtigt at undersøge, om Advokatnævnet er den rette klageinstans, og om din sag opfylder kravene for at kunne klage. Vi anbefaler altid, at tale med din advokat, før du klager. Mange sager kan løses ved, at parterne taler sammen. Personligt fremmøde i sekretariatet er ikke muligt.

Kontakt

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail:
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

Vil du klage?

Her kan du finde relevant information om, hvad du bør være opmærksom på, inden du klager.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Afgørelser

Her kan du finde Advokatnævnets tidligere afgørelser, herunder praksis via Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Om Advokatnævnet

Generelt om Advokatnævnets opgaver samt organisation.