Advokatnævnet

Print Print

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salær. Læs her om overvejelser, du skal gøre dig, inden du klager. Det er vigtigt at undersøge, om Advokatnævnet er rette klageinstans, og om din sag opfylder kravene for at kunne klage. Det koster 500 kr. i gebyr at klage eller søge om genoptagelse. Vi anbefaler altid at tale med din advokat, før du klager. Mange sager kan løses ved, at parterne taler sammen. Personligt fremmøde i sekretariatet er ikke muligt.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.