Spring hovednavigationen over
Tilbage

Leder: Advokaters uafhængighed kan ikke gradbøjes

I denne uge har vi fået offentliggjort en meddelelse om en vigtig kendelse fra Advokatnævnet. En advokatvirksomhed blev stiftet ud af en virksomhed uden for advokatbranchen. Spørgsmålet for Advokatnævnet var, om konstruktionen kunne leve op til kravet om, at advokater til enhver tid skal være ubetinget uafhængige?

Af formand Martin Lavesen og næstformand Charlotte Krarup 

Advokatnævnet har netop offentliggjort en meddelelse om den principielle sag, og svaret på, om advokatvirksomheden er uafhængig nok, er et klart nej.

Vi er i Advokatsamfundet løbende meget opmærksomme på den her type konstruktioner. For hvis Advokatsamfundets logo betragtes, så svæver tre ord rundt i cirklen: Retssikkerhed, integritet og uafhængighed. Netop uafhængigheden er også nævnt i formålsbestemmelsen i Advokatsamfundets vedtægt, og derfor kalder vi uafhængighed for ”hjerteblod” for Advokatsamfundet.
Når vi i advokatstanden er underlagt de meget strenge krav til netop uafhængighed, er det afgørende at forstå, at uafhængighed er et hensyn, som er indført for at give klienterne den maksimale beskyttelse og sikkerhed. Princippet har sine rødder langt tilbage i lovtekster og tanker om, hvordan vi indretter vores retssamfund bedst.

Derfor er det også en vigtig principiel kendelse, Advokatnævnet har afsagt. Med kendelsen er det slået fast, at den aftalemæssige konstruktion bag virksomheden, er vurderet som en omgåelse af den retstilstand, der gælder i Danmark for udøvelse af advokatvirksomhed – fordi realiteten er, at advokaterne i selskabet ikke er tilstrækkelig uafhængige.

Der må aldrig kunne rejses tvivl om, hvem der egentlig styrer advokatvirksomheden, om der er økonomiske forhold, som påvirker rådgivningen eller om der kan være andre lodder i vægtskålen end klienternes interesser. Derfor har Advokatrådet rejst sagen, og derfor er kendelsen fra nævnet så vigtig.

Nu må vi afvente om kendelsen indbringes for domstolene.

Men vi tager foreløbig Advokatnævnets kendelse til efterretning, og vi kommer fortsat til at være meget opmærksomme på konstruktioner af denne type, hvor der er rødder uden for advokatbranchen. Uafhængighed er en del af advokaters DNA, og Advokatrådet er blandt andet sat i verden for at værne om dette princip til gavn for vores retssamfund.