Spring hovednavigationen over
Tilbage

Debat på fagfesten: Lad domstolene prioritere deres tid selv

Når folketingspolitikere blander sig i domstolenes arbejde ved at diktere prioritering af sager og ved at kommentere domme i straffesager, sætter det retssikkerheden under pres. Sådan lød konklusionen fra flere af deltagerne i paneldebatten til Advokaternes Fagfest.

Paneldebat ved Advokaternes Fagfest 2022

Paneldebat ved Advokaternes Fagfest 2022. Foto: Jeppe Carlsen

Politikerne på Christiansborg risikerer at påvirke udfaldet af retssager, når de kommenterer enkeltsager, inden domstolene har afsagt endelig dom. Sådan lød advarslen fra højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen til Advokaternes Fagfest.

”Man skal undgå enhver risiko for, at man faktisk kommer til at påvirke udfaldet af sager, selvom man bare vil markere et politisk standpunkt,” sagde han.

De professionelle dommere er ifølge Jørgen Steen Sørensen trænet i at være i orkanens øje og skal nok undgå at blive påvirke af politisk kritik i verserende sager.

”Når man skal passe på, er det af hensyn til lægdommerne, som ofte kan være lidt mindre vante i forhold til at holde hovedet fuldstændig koldt i disse situationer,” sagde Jørgen Steen Sørensen.

Derfor bakkede han op om en anden af paneldeltagernes tommelfingerregel om kun at kommentere sager, når de er endeligt afgjort ved sidste instans. Retsordfører Britt Bager (K) slog nemlig fast, at hun kun kommenterer på enkelstående retssager når de er endeligt afgjort. En dom fra byretten kan eksempelvis blive anket, og dermed falde anderledes ud i sidste ende, påpegede hun.

Ved at følge den linje undgår man ifølge Jørgen Steen Sørensen også, at sagens parter og særligt den tiltalte sidder tilbage med den opfattelse, at de toneangivende politikeres udtalelser i sagen ender med at have spillet ind på afgørelsen.

Formand for Dommerfuldmægtigforeningen Nina Palesa Bonde fortalte, at hun som noget helt nyt oplever, at dommerfuldmægtige kontakter hende pga. kommentarer fra politikere.

”Når der står en folkevalgt med mandat i ryggen og hele Christiansborg ved sine skuldre og siger: Det gjorde du ikke godt nok, så er det exceptionelt hårdt for vores system. Vi har et system med høj integritet, men så rammer det os, når vi føler os uretmæssigt kritiseret.”

For lange ventetider

Det er ikke kun domme, politikerne blander sig i med kommentarer om eksempelvis for milde straffe. De blander sig også til flere af paneldebattørernes frustration i, hvordan domstolene skal prioritere deres tid.

"Vi har set politikerne have nogle holdninger til ventetiderne. Man sætter nogle prioriteringer for VVV-sager, våben, vold og voldtægt, og siger, at disse sager skal vi have gennemført inden for relativt kort tid,” sagde Martin Lavesen, formand for Advokatrådet, og slog fast:

”Jeg synes, at man som politiker bør holde sig for god til at detailregulere og lade dommerne gøre det.”

Det synspunkt blev mødt af begrænset forståelse fra de tilstedeværende retsordføreres side.

”Jeg synes, at det er helt fair, at vi fra Christiansborg siger, at her er noget, vi fremmer mere end andet,” sagde Britt Bager.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup var enig, men kom alligevel Advokatrådets formand lidt i møde:

”Det er måske gået for vidt med prioriteringen af voldssagerne. Hvis man for 17. gang har uddelt fiskerlussinger oppe i Hirtshals, fordi man har fået for meget at drikke - er det så meget vigtigt, at denne sag bliver behandlet hurtigt, og vigtigere end sager om vanvidsbilister? Måske skulle vi alligevel overveje at give lidt mere ansvar til domstolene.”

Paneldebattens moderator DR-vært Adam Holm spurgte, om det ikke var naturligt nok, at man fra politisk side påpegede et problem.

”Politikerne skal påpege, at der er et problem. De skal bare huske, at de selv sidder på pengekassen. Det hænger sammen,” sagde Nina Palesa Bonde.

Det synspunkt bakkede Martin Lavesen op om:

”Det er helt åbenbart, at vi har en udfordring med de ventetider. Fra politisk side må man sige, at det smider vi nogle penge i.”

Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen hæftede sig ved, at diskussionen på Christiansborg omkring ventetider centrerer sig meget omkring straffesager. Det kan ifølge ham have konsekvenser, og derfor opfordrede han politikerne til at kigge på mere end bare straffesager, når der skal kigges på de samlede prioriteringer og bevillinger.

"Der er i disse år risiko for, at hele det civile område kommer til at sejle under i de almindelige prioriteringer, og at man som virksomhed og borger i sidste ende kommer til at fravælge domstolene som konfliktløser i civile sager og vælger voldgift i stedet - eller måske slet ingenting.”

Det mener han kan være problematisk, hvis der er tale om sager, som egentlig burde være blevet til retssager.