Spring hovednavigationen over

Corona restriktioner og hastelovgivning medførte i årets løb en del debat om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af pandemien.

Advokatrådet var fra starten kritisk overfor lovforslaget om dobbeltstraf for corona-relaterede lovovertrædelser og afgav ved pandemiens begyndelse først et uopfordret høringssvar til lovforslaget, der gav udtryk for bekymring og Advokatrådets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton deltog i den offentlige debat med en opfordring om at fjerne loven om dobbeltstraf hurtigst muligt.

”Det er demokratisk ikke særligt betryggende, når der ikke er tid til grundige lovbehandlinger, og politikerne efterfølgende er uenige om, hvad de vedtog. Særligt når det meget konkret går ud over borgere, der nu ser ind i forhøjede straffe, og hvor myndighederne slår hårdt ned på demonstrationer og ytringer,” lød det i debatindlægget.

De bange anelser viste sig desværre at være berettigede. Sager om dobbeltstraf skabte mange overskrifter og viste sig at være et stykke lovgivning, som udfordrer vores sædvanlige retsprincipper og borgernes retssikkerhed.

Læs mere her

Læs Advokatrådets debatindlæg her