Spring hovednavigationen over
Tilbage

Minister: Borgere med handicap skal have bedre retssikkerhed

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) deler Advokatrådets bekymring over den manglende retssikkerhed for borgere med handicap, som i stigende grad får frataget eller givet afslag på ydelser, som de efter serviceloven er berettigede til.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) deler Advokatrådets bekymring over den manglende retssikkerhed for borgere med handicap, som i stigende grad får frataget eller givet afslag på ydelser, som de efter serviceloven er berettigede til. Sidste år omgjorde Ankestyrelsen to ud af fem klagesager over kommunernes afgørelser, mens hver tredje sag blev hjemvist til ny behandling. I et brev til Hjernesagen skriver ministeren, at hun vil se nærmere på de forslag, der har været fremme oven på Advokatrådets rapport.

Læs ministerens brev til Hjernesagen

Læs tema om retssikkerheden for borgere med handicap i Advokaten 2/2020