Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Her på siden kan du finde ud af, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du klager, herunder om din sag opfylder kravene for at kunne klage, og om Advokatnævnet er rette klageinstans.
Hvis du overvejer at klage, anbefaler vi dig at læse afsnittet ”Før du klager”, som giver vejledning samt orientering om, hvad du som klager skal være særligt opmærksom på, inden du indgiver en klage.

Kontakt

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Fuldmagtsblanket

Fuldmagt