Spring hovednavigationen over

Fra 1. september kommer der ny næstformand i Advokatnævnet.

Efter seks år som næstformand i Advokatnævnet udløber landsdommer Mikael Sjöbergs periode som næstformand med udgangen af august måned. Landsdommer Mogens Heinsen fra Vestre Landsret er i stedet blevet udpeget som ny næstformand. Han indtræder således som næstformand i Advokatnævnet med virkning fra den 1. september 2022 og vil sidde på posten seks år frem.