Advokatnævnet

Print Print

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Her på siden kan du læse, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du klager. Blandt andet er det vigtigt at undersøge, om Advokatnævnet er den rette klageinstans, og om din sag opfylder kravene for at kunne klage.
Vi anbefaler altid, at du taler med din advokat, inden du klager. Erfaringen er, at mange sager kan løses ved, at parterne taler sammen. I sidste ende sparer det begge parter for både tid og måske ærgrelser, som kunne være undgået. Det er ikke muligt at fremmøde personligt i Advokatnævnets sekretariat for at drøfte klagesager.

Kontakt

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail:
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

Vil du klage?

Her kan du finde relevant information om, hvad du bør være opmærksom på, inden du klager.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Afgørelser

Her kan du finde Advokatnævnets tidligere afgørelser, herunder praksis via Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Om Advokatnævnet

Generelt om Advokatnævnets opgaver samt organisation.