Sådan bliver du advokat

Print Print

Der er tre betingelser, du skal opfylde, for at blive advokat. Du skal have en dansk juridisk kandidateksamen (cand.jur.), arbejde mindst 3 år med praktisk juridisk virksomhed og gennemføre advokatfuldmægtiguddannelsen.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Uddannelse/SaadanBliverDuAdvokat.aspx - d. 11-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.