Sådan bliver du advokat

Print Print

Der er tre betingelser, du skal opfylde, for at blive advokat. Du skal have en dansk juridisk kandidateksamen (cand.jur.), arbejde mindst 3 år med praktisk juridisk virksomhed og gennemføre advokatfuldmægtiguddannelsen.