Vejledning om obligatorisk efteruddannelse
Advokatsamfundets FAQ om obligatorisk efteruddannelse er blevet revideret og har samtidig skiftet navn til Vejledning om Obligatorisk Efteruddannelse. Den nye vejledning indeholder på nogle punkter en ændret systematik i forhold til tidligere og er desuden ajourført indholdsmæssigt blandt andet i afsnittene omkring indberetning og tilsyn.

Herudover indeholder vejledningen nye afsnit om blandt andet:

  • censorarbejde, udvalgsarbejde og drifts- og salgsfremmende kurser som obligatorisk efteruddannelse
  • flere undervisere på samme undervisningsforløb
  • forfattervirksomhed - afgrænsning af medier