Godkendelse

Print Print

Advokatrådet har indført en ordning, der gør det muligt at få en forhåndsgodkendelse af et kursus. Med en forhåndsgodkendelse er der taget stilling til, om kurset efter Advokatsamfundets opfattelse opfylder betingelserne i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse.

Ordningen kan benyttes af kursusudbydere eller af advokater/advokatfuldmægtige individuelt:

  • Kursusudbyder: Kurset godkendes som generelt relevant for advokater. Kursusudbyder kan informere om godkendelsen i forbindelse med f.eks. markedsføring, og det skal fremgå af kursusbeviset, at kurset er forhåndsgodkendt.
  • Den enkelte advokat/fuldmægtig: Kurset godkendes som konkret relevant for advokaten/advokatfuldmægtigen. Godkendelsen skal opbevares sammen med kursusbeviset.

Ordningen skal være brugerfinansieret og er derfor forbundet med gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms, lig 1.250 kr. inkl. moms.

Der kan søges om godkendelse via formularerne her på siden. Når Advokatsamfundet modtager en ansøgning, fremsendes faktura til ansøgeren. Godkendelsen fremsendes først, når fakturaen er betalt.

Du kan læse mere om ordningen i denne Vejledning

Klik her for at ansøge som kursusudbyder

Klik her for at ansøge som advokat/fuldmægtig