Blanketter/kursusbevis

Print Print

For advokater og advokatfuldmægtige vil det være en fordel, hvis kursusudbyderne udformer deltagerbeviser således, at oplysninger om program, undervisere og antallet af lektioner fremgår af et og samme dokument.

For at sikre udstedelse af dokumentation for deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige har Advokatsamfundet udarbejdet to standardblanketter, som det står alle frit for at benytte.

Blanket for deltagerbevis - dansk  
Blanket for deltagerbevis - engelsk

Advokatvagt/retshjælp

Advokatsamfundet har endvidere udarbejdet en blanket til brug for advokatfuldmægtiges dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter/på retshjælpskontorer.

Blanket til dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter/på retshjælpskontorer