Retssagsprøven i en fiktiv sag

Print Print

Hvis det ikke er muligt at finde en egnet retssag til retssagsprøven kan du ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om, at retssagsprøven gennemføres på baggrund af en fiktiv sag. Prøven i den fiktive sag tilrettelægges og udbydes af Advokatsamfundet i øjeblikket fire gange om året.

Næste retssagsprøve i en fiktiv sag 
De næste prøver i en fiktiv sag er:
- Mandag den 25. januar 2021 på Glostrup Park Hotel. Ansøgningsfristen er mandag den 30. november 2020 kl. 16.00 - AFLYST
- Mandag den 26. april 2021 på Glostrup Park Hotel. Ansøgningsfristen er mandag den 1. marts 2021 kl. 16.00
- Mandag den 21. juni 2021 på Glostrup Park Hotel. Ansøgningsfristen er mandag den 26. april 2021 kl. 16.00.
- Mandag den 1. november 2021 på Glostrup Park Hotel. Ansøgningsfristen er mandag den 6. september 2021 kl. 16.00.

Pris
Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag udgør alle omkostninger forbundet med forberedelse og gennemførelse af prøven fordelt mellem eksaminanderne. Ved de seneste prøver har prisen ligget mellem 15.000 og 20.000 kr. pr. deltager.  

Betingelse for ansøgning
Du kan ansøge om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag, når der er højst et år tilbage af din fuldmægtigtid.

Etårs fristen er en forudsætning for, at kursusudvalget kan behandle din ansøgning, jf. bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 6, stk. 2.

Etårs fristen regnes fra ansøgningsfristen, dvs. at du ved ansøgningsfristen højst må have et år tilbage af din fuldmægtigtid.


Hvordan søger jeg?
Ansøgningen om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag bør indeholde:

  • en kort redegørelse for hvad du og/eller dit kontor konkret har gjort for at finde en retssag, du kunne anmelde som retssagsprøve,
  • en kort redegørelse for hvorfor du og/eller dit kontor ikke har kunne finde en retssag (denne del af ansøgningen bør også underskrives af din principal), og
  • dokumentation for at der resterer højst et år af din fuldmægtigtid.

Dokumentation for etårs-fristen kan være en kopi af den autoriserede fuldmagt eller en erklæring fra din arbejdsgiver om dit ansættelsestidspunkt og hvornår din fuldmægtigtid udløber. Er din fuldmægtigtid kortere end tre år, skal du vedlægge dokumentation for eventuelle meritoverførsler i form af en forhåndsgodkendelse fra Civilstyrelsen, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4..

Hvis du foretager en ”sikkerhedsansøgning”, dvs. at du har en rigtig retssag på bedding, men ønsker at være sikker på at kunne aflægge retssagsprøven, selv om den rigtige sag måtte bortfalde f.eks. på grund af forlig, beder vi dig om at oplyse dette samt datoen for den planlagte hovedforhandling i ansøgningen. Opmærksomheden henledes på, at en sådan sikkerhedsansøgning har økonomiske konsekvenser, jf. pkt. 4 i retningslinjerne for retssagsprøven i en fiktiv sag.

Ansøgningen skal sendes til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller pr. mail til Henriette Fagerberg Erichsen, postkasse@sikker.advokatsamfundet.dk.

Har du spørgsmål?

Martin Korp Jensen
Martin Korp Jensen
Chefkonsulent
Telefon: 33969756

FAAF's guide til retssagsprøven

Find hjælp til at forberede din retssagsprøve her

Tidligere sagsmateriale

Her findes sagsmaterialet (pdf) fra retssagsprøver i fiktive sager de seneste to år:

September 2020
Juni (2) 2020
Juni (1) 2020
Januar 2020
September 2019
Maj 2019