Om uddannelsen

Print Print

 
Om advokatuddannelsen
Hvis du er blevet juridisk kandidat (cand.jur.) efter 1. januar 1997 skal du for at kunne opnå advokatbeskikkelse have gennemført  advokatuddannelsen, bestå en teoretisk prøve (advokateksamen) og bestå en praktisk prøve i retssagsbehandling (retssagsprøven), medmindre Justitsministeriet har givet dispensation.

Hvis du blev juridisk kandidat i 1996 eller tidligere, kan du deltage på advokatuddannelsens kurser, men du kan ikke gå op til advokateksamen eller retssagsprøven. Det skyldes, at uddannelsen og eksamenerne ikke er et krav for opnåelse af advokatbeskikkelse, når man har en "gammel" kandidatgrad.

Advokatuddannelses kurser
Advokatuddannelsen består af 20 dages undervisning fordelt på otte kurser. Kurserne varer to eller tre dage og foregår på hoteller i Roskilde, Sorø, Køge og Aarhus.

Kurserne er opbygget i linjer, så du får alle kurser i den rette sammenhæng, på ét hotel og følges med ét hold gennem hele forløbet. Du kan læse om linjerne under tilmelding (se menuen til venstre). Der starter løbende nye linjer de forskellige steder i landet. Kursusforløbet varer ca. et år. Starter du f.eks. på en linje i Roskilde med start i januar 2021 er du færdig i december 2021. Der kan være 50 deltagere på hvert hold.

Indhold

Kursus 1

3 dage

Retssagens forberedelse

Kursus 2

3 dage

Kommunikation

Kursus 3 

2 dage 

Hovedforhandlingen  

Kursus 4

2 dage

God advokatskik I

Kursus 5

3 dage

God advokatskik II

Kursus 6

2 dage

Relationen mellem advokat og klient

Kursus 7 

3 dage

ForhandlingKlientkonto og Hvidvask

Kursus 8 

2 dage

Regnskabsforståelse

 
Priser
Hvert kursus faktureres separat to til fire uger inden kursusstart. I 2021 koster f.eks. et tredageskursus med overnatning fra første til sidste kursusdag 7.500 kr. og et todageskursus med samme overnatning 4.750 kr. Fakturaen udstedes til deltagerens arbejdsgiver med mindre andet er aftalt. Den samlede pris for alle otte kurser udgør i 2021

  • 40.000 kr. uden overnatning
  • 49.000 kr. med overnatning mellem kursusdagene
  • 55.000 kr. med overnatning fra dagen før første kursusdag

Den skriftlige advokateksamen er gratis.

Retssagsprøven koster 5.000 kr. 

Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag er variabel. Prisen fastsættes ved at fordele alle udgifter i forbindelse med prøven mellem prøvekandidaterne.

Betingelser for deltagelse
Det er en betingelse for deltagelse i advokatkurserne, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.

Praktisk info inden første kursus
Mellem to og fire uger inden hvert kursus sender vi link til kursusmateriale, et program og en deltagerliste til hver kursusdeltager. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Bøger og andet materiale til brug for undervisningen udleveres på kursusstedet.

Kurserne starter kl. 10 på første kursusdag.

Ved tilmelding uden overnatning er der ikke mulighed for at spise aftensmad på kursusstedet, med mindre dette aftales og afregnes direkte med hotellet.  

Har du spørgsmål?

Gitte Skov
Gitte Skov
Kursuskoordinator

Kursuscentre

Læs mere om kursusstederne:

Comwell Roskilde

Comwell Sorø

Comwell Køge Strand

Horisont Hotel & Konference, Aarhus