Kan jeg låne en retssag?

Print Print

 
Hvordan kan jeg ’låne’ en retssag til retssagsprøven?

 

Hvis din arbejdsgiver ikke selv har egnede retssager til retssagsprøven, kan du måske få lov til at føre en sag for en anden advokat. Du eller din arbejdsgiver skal selv finde en sag via jeres netværk.

Når sagen er fundet, er det selvfølgelig afgørende, at den klient, du skal repræsentere, giver et informeret samtykke til ordningen, herunder at du (og eventuelt din principal) er berettiget til at modtage fortrolige oplysninger i sagen. Herefter skal I have styr på formalia:

Autorisation til at møde i retten
Hvis du ikke allerede har autorisation til at møde i retten, skal dette på plads. Du kan f.eks. få en fuldmagt fra den udlånende advokat for den relevante periode eller den konkrete sag. Herefter sendes fuldmagten til advokatens lokale byret med anmodning om autorisation. Vær opmærksom på, at advokaten ikke kan have mere end to fuldmægtige ’ad gangen’ jf. RPL § 135. Når du møder i retten er det som ”advokat UDLÅNER ved advokatfuldmægtig XX”.

Hvis du er autoriseret under en advokat allerede, kan du møde som ”advokat UDLÅNER ved advokat PRINCIPAL ved advokatfuldmægtig XX”. Det kræver selvfølgelig, at din principal er indforstået.

Erstatningsansvar og disciplinært ansvar
Klienten har en aftale om sagens førelse med den udlånende advokat, og det vil derfor være denne advokat, som i forhold til klienten hæfter for eventuelle ansvarspådragende fejl begået under sagens behandling.

Det er den advokat, du har fuldmagt fra, der som udgangspunkt er disciplinært ansvarlig for dine handlinger under sagen.

Tavshedspligt
Du har selvfølgelig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, du får som advokatfuldmægtig – også i forhold til dine ’sædvanlige’ kolleger. Tavshedspligten kan formaliseres gennem en ansættelsesaftale eller anden fortrolighedsaftale.

Ansættelsesforhold
Som udgangspunkt er der ikke noget retligt krav om, at du bliver ansat hos den udlånende advokat. Hvis advokaten ønsker at sikre sig et ansættelsesretligt over-/underordnelsesforhold, kan der udarbejdes en aftale, der dækker perioden eller sagens førelse.