Spørgsmål og svar om advokatuddannelsen og eksamen

Print Print

Kurser

Ja, så længe man selv/ens arbejdsgiver vil betale for kursusforløbet. Man kan godt deltage på uddannelsen, hvis man f.eks. er ansat i det offentlige, eller hvis man er uden arbejde.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ja, det kan man godt. Men man skal være opmærksom på reglerne om dagpengerefusion, da man ikke må udføre arbejde eller gå på arbejdsrelaterede kurser, hvis arbejdsgiver modtager dagpengerefusion.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Nej, det følger af bekendtgørelsen for advokatuddannelsen, at deltagerne skal have uddannelsen som cand.jur.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Man kan først starte på uddannelsen, når man opfylder betingelserne for at arbejde som advokatfuldmægtig i Danmark. Det betyder, at man skal ansøge Justitsministeriet om at kunne starte som advokatfuldmægtig. Der foretages en bedømmelse af den udenlandske kandidatgrad, og hvis uddannelsen kan anerkendes, fastsættes der en prøvetid, hvor juristen skal arbejde på et advokatkontor. Først når prøvetiden er gennemført, kan juristen autoriseres som advokatfuldmægtig og starte på uddannelsen.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Kursusdeltageren skal være uddannet dansk bachelor og kandidat i jura. Man kan først tilmelde sig kurserne, når man er cand.jur. eller har modtaget forhåndsgodkendelse af specialet.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Kursusmaterialet opdateres hvert halve år, sommer og årsskifte. Vi fører ikke lister over hvad, der er blevet ændret.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Retssagsprøven

Nej. Sagen skal godkendes inden anmeldelse. En mundtlig godkendelse er tilstrækkelig. Vi skal ikke have dokumentation for godkendelsen.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Anmeldelse af en retssagsprøve skal ske senest fire uger før hovedforhandlingen. Modtager vi anmeldelsen af retssagsprøven senere end 4 uger før hovedforhandlingen, gør vi stadig alt, hvad vi kan, for at finde en censor, men vi sætter ingen garanti. Overskrider man fristen, og kan vi ikke finde en censor, kan sagen ikke anvendes som retssagsprøve.

I sager, hvor der er tre juridiske dommere, kan vi dispensere fra anmeldelsesfristen, fordi vi ikke skal finde en censor.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Ja, Advokatsamfundet kan sende dig en bekræftet kopi af eksamensbevis fra retssagsprøven og den skriftlige eksamen. Det koster 250 kr. inkl. moms. og bestilles pr. mail hos Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen: llp@advokatsamfundet.dk.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ja, hvis sagen er godkendt som en landsretsprøve er den automatisk også godkendt som retssagsprøve. Sagen skal anmeldes til Advokatsamfundet forud for hovedforhandlingen, men fireugersfristen behøver ikke at være overholdt, da der ikke skal udpeges en censor.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ja. Hvis retten i øvrigt godkender sagen til retssagsprøven, er det ingen hindring, at hovedforhandlingen foregår online. Oplysning herom, samt den adresse, fuldmægtigen vil være på under hovedforhandlingen, skal oplyses under Bemærkninger ved anmeldelsen

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Man kan søge om dispensation i henhold til § 19 i bekendtgørelsen om advokatuddannelsen, men Justitsministeriet har ikke givet dispensation fra retssagsprøven, selvom ansøgeren havde mange års erfaring med strafferetssager fra anklagemyndigheden.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Nej, ikke som reglerne er i dag. Vi tager dog forbehold for evt. fremtidige lovændringer.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Den skriftlige eksamen

Nej, man bestemmer selv, hvilken eksamen man vil tilmelde sig (dog skal man inden eksamen have været tilmeldt og have betalt for alle otte kurser). Der kan i princippet gå flere år, fra man har taget kurserne, til man går til eksamen. Der er heller ingen regler om tidsmæssig sammenhæng med retssagsprøven. Vi tager dog forbehold for evt. fremtidige lovændringer.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Ja, Advokatsamfundet kan sende dig en bekræftet kopi af eksamensbevis fra retssagsprøven og den skriftlige eksamen. Det koster 250 kr. inkl. moms. og bestilles hos Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen på llp@advokatsamfundet.dk.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Ja, man kan købe den senest opdaterede version af de kursusmapper, der dækker de udtrukne emner. Materialet koster 300 kr. pr. mappe og bestilles ved at sende en mail til Advokatsamfundet, Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen på llp@advokatsamfundet.dk. Materialet kan bestilles når eksamensemnerne er offentliggjort.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Har du spørgsmål?

Gitte Skov
Gitte Skov
Kursuskoordinator