Tidligere eksamensopgaver

Print Print

Her er opgaverne fra de skriftlige eksamener to år tilbage offentliggjort.

Advokateksamen den 28. juni 2018

Eksamensemner:
Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Bevis, Advokatens rolle, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 4. april 2018

Eksamensemner:
Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Advokatens erstatningsretlige og disciplinære ansvar - Advokatnævnet, Salær
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Hvidvask

Eksamensopgaven  

Advokateksamen den 1. februar 2018

Eksamensemner:
Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 8. november 2017

Eksamensemner:
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Tavshedspligt, Salær
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Forhandling og Klientkonto

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. juni 2017

Eksamensemner:
Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Enkelte regnskabsposter

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. marts 2017

Eksamensemner:
Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Bevis, Advokatens rolle
Kursus 4 (God Advokatskik I): RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og Uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 25. januar 2017

Eksamensemner:
Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 31. oktober 2016

Eksamensemner:
Kursus 103 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask: Klientkonto
Kursus 105 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter
Kursus 106 (God Advokatskik I): Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti, RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat.

Eksamensopgaven