Tidligere eksamensopgaver

Print Print

Her er opgaverne fra de skriftlige eksamener to år tilbage offentliggjort.

Advokateksamen den 26. juni 2020 eftermiddag

Eksamensemner:
Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 26. juni 2020 formiddag

Eksamensemner:
Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 30. januar 2020

Eksamensemner:
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Klientkonto

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. oktober 2019

Eksamensemner:
Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Sagsøkonomi, Bevis, Syn og skøn, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Hvidvask

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 27. juni 2019

Eksamensemner:
Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 27. marts 2019

Eksamensemner:
Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Tavshedspligt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Forhandling

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. januar 2019

Eksamensemner:
Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Enkelte regnskabsposter

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. oktober 2018

Eksamensemner:
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Klientkonto

Eksamensopgaven