Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes onsdag den 30. januar 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 3   Hovedforhandlingen

Alle emner

Kursus 4   God Advokatskik I

Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat

Kursus 8   Regnskabsforståelse Introduktion til årsrapporten, Årsrapporten bestanddele, Enkelte regnskabsposter

Link til læreplaner   for de emner , der er udtaget til eksamen