Eksamensemner

Print Print

Advokateksamen 26. juni 2020 (ordinær ikke udskudt eksamen) kl. 9-12

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 3   Hovedforhandlingen

Alle emner

Kursus 4   God advokatskik I

Alle emner

Link til læreplaner   for de emner , der er udtaget til eksamen.

 

Marts-eksamen - udskudt til afvikling 26. juni 2020 kl. 14-17

Eksamen planlagt til tirsdag den 31. marts 2020 kl. 13.00 – 16.00 på Peter Bangs Vej, København gennemføres ikke pga. Covid-19 situationen. Eksamen afholdes 26. juni 2020 om eftermiddagen. 

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 2   Kommunikation

Alle emner

Kursus 5   God advokatskik II

Interessekonflikt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær

Kursus 8   Regnskabsforståelse 
                 
 

Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter

Link til læreplaner   for de emner , der er udtaget til eksamenFaglige mål, som er markeret med rødt i læreplanerne, er ikke pensum.