Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes onsdag den 27. marts 2019 kl. 11.00 – 14.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 1   Retssagens forberedelse

Processkrifter, Sagsøkonomi, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke

Kursus 5   God Advokatskik II

Interessekonflikt, Tavshedspligt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær

Kursus 7   Forhandling, Klientkonto og Hvidvask Forhandling

Link til læreplaner  for de emner , der er udtaget til eksamen Der eksamineres ikke i faglige mål, som er markeret med rødt i læreplanen.