Advokatuddannelsen

Print Print

Hvis du er kandidat efter 1. januar 1997 skal du gennemføre den obligatoriske advokatfuldmægtiguddannelse for at blive advokat. Uddannelsen består af otte advokatfuldmægtigkurser, der afsluttes med en teoretisk eksamen. Du skal også op til en praktisk prøve i retssagsbehandling.