Undervisningstilbud

Print Print

 

iBogen "Ret og Rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet"
Advokatsamfundet har med støtte fra Dreyers Fond og i samarbejde med Forlaget SYSTIME udgivet et undervisningsmateriale om retssystemet, som er målrettet til gymnasieskolernes undervisning i Samfundsfag på C-niveau.

Materialet er en internetbaseret bog, en iBog(R), som indeholder tekst, videointerviews og en række øvelser og opgaver, som gør det muligt for eleverne at arbejde aktivt med stoffet.

Undervisningstilbuddet udspringer af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009.

Se iBogen her.

Refusion af udgifter
Advokatsamfundet kan med støtte fra Dreyers Fond tilbyde at refundere skolens udgift til licens for iBogen. Læs mere her

Få besøg af en advokat
De klasser, der arbejder med Ret og Rimelighed, kan som en del af undervisningen få besøg af en advokat som gæstelærer. Se nærmere under øvelsesopgaver til kapitlet "Advokatens rolle".

Domstolene tilbyder også undervisning i retssystemet
Næsten alle landets byretter tilbyder et undervisningsforløb til gymnasieklasser om retssystemet og behandlingen af straffesager.

Se mere om Danmarks Domstoles tilbud her: http://gymnasie.kenddinret.dk/