Advokaten 3 Mere kommunikation tak

Print Print
16-04-2018


ADVOKATNÆVNET

Mere kommunikation, tak

En måling på tilfredsheden med Advokatnævnets afgørelser, kommunikation og gennemløbstid viser en gennemgående tilfredshed. Både borgere og advokater efterspørger dog mere let tilgængelig information om afgørelser og mulighed for elektronisk kommunikation.

Af Hanne Hauerslev

Hvert år løber der godt 1.200 sager igennem Advokatnævnet. Hver sag involverer flere parter og har stor betydning for alle, der har en aktie i sagen. Men hvor stor er tilfredsheden for de borgere og advokater, der klager? Og hvordan ser billedet ud for den advokat, der er indklaget i sagen?

Advokatnævnet besluttede sig for i efteråret at iværksætte en anonym undersøgelse af tilfredsheden med sagsbehandlingen.

- Nævnet valgte at iværksætte en måling på tilfredsheden – både for at finde ud af, hvor der eventuelt kan være brug for at justere – men også for at få gode idéer fra både advokater og borgere til, hvor det er muligt at forbedre sagsgangen, forklarer Mette Green van de Ven, som er sekretariatschef i Advokatnævnet.

Undersøgelsen blev primært gennemført elektronisk ved fremsendelse af et spørgeskema.

 - Helt overordnet er resultatet af undersøgelsen positivt, og vi er glade for, at der også var mange, der tog sig tid til at skrive, hvor der er plads til forbedring – noget der giver stor værdi for os i det videre arbejde med at udvikle blandt andet sagsgange. Nogle af de konkrete tilbagemeldinger, vi har fået, handler om formidling. Flere peger på, at vores hjemmeside kunne gøres mere brugbar for de parter, der søger information. Det er noget, som vi allerede er gået i gang med at se på, siger Mette Green van de Ven.

Vidensdeling er desuden noget, som særligt advokaterne efterspørger.

- Der er stor efterspørgsel på formidling af afgørelser og beskrivelse af praksis i Vidensdatabasen, i nyhedsbreve og i Advokaten. Det prioriterer vi allerede, men vi skal fortsat følge det spor og desuden arbejde på at skabe bedre søgemuligheder i Vidensdatabasen.

- Undersøgelsen peger også på, at der skal være fokus på korte og så let forståelige afgørelser som overhovedet muligt, gerne med gode resuméer. Både når det gælder selve sagsfremstillingen i afgørelsen og den efterfølgende vidensdeling, er det altid et spørgsmål om ønsket om på den ene side at formidle kort og enkelt og på den anden side at formidle en kompleks juridisk sag korrekt. Det er en balancegang, men undersøgelsen bekræfter os i, at vi skal være opmærksomme på vores kommunikation – blandt andet fordi klagerne jo ofte ikke har juridiske forudsætninger, siger Mette Green van de Ven, der også hæfter sig ved, at der fortsat skal være fokus på at holde sagsbehandlingstiden nede.

- Gennemløbstiden er vigtig for alle parter. Vi har igennem meget lang tid haft et skarpt øje på den, og det fortsætter. I dag er den gennemsnitlige gennemløbstid cirka fire måneder, hvilket er under nævnets egen målsætning på seks måneder. Men tallet rummer jo både sagsbehandlingstiden for den ultrakorte sag, der bliver afgjort på få dage, og den sag, der tager måneder. Vi gør rigtig meget for at gøre parterne opmærksomme på, at det er vigtigt selv at bidrage til at holde gennemløbstiden nede – det kan blandt andet ske ved helt fra starten at få skåret sagen til og bidrage med at få alle relevante argumenter og bilag på bordet.

Endelig peger brugerundersøgelsen på, at der er et stort ønske fra sagens parter om at kunne kommunikere elektronisk. Advokatnævnets sekretariat har allerede igangsat et arbejde med udviklingen af en selvbetjeningsløsning, så indgivelse af klager – og den efterfølgende korrespondance – kan foregå elektronisk. Det forventes idriftsat i løbet af 2018.

Læs også artiklen om en sags gang i Advokatnævnet på side 40.

Advokatnævnet gennemførte i efteråret 2017 en brugerundersøgelse.

I undersøgelsen deltog 119 indklagede, hvoraf 47 svarede, samt 106 klagere, hvoraf 39 svarede.

Undersøgelsen, der var anonym, blev gennemført ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer suppleret af manuelle besvarelser.

Læs hele undersøgelsen på Advokatsamfundet.dk