Advokaten 3 Kort Nyt

Print Print
16-04-2018

”Det er nemlig et skred af de helt store i forhold til retssikkerheden, at domstolene reelt sættes ud af spil i sager om udsmidning af lejere, og at der lukkes fuldstændig af for, at mennesker kan gå til domstolene i sager, der handler om deres bolig”.

Politikens leder om regeringens forslag om at smide kriminelle lejere ud af deres boliger. Forslaget har mødt stor modstand fra blandt andre Advokatsamfundet.

1200

Så mange advokater er i 50’erne, mens der er godt 1.100 advokater over 60 år. Der er dog flest advokater under 50 år.

Hjælp til hvidvaskloven

Advokatsamfundet har udarbejdet oplæg til politik, procedure og risikovurdering efter § 8 i hvidvaskloven samt § 16-underretningen af klienten. Oplæggene kan tjene til inspiration for advokater, som netop er begyndt at behandle sager omfattet af hvidvaskloven, og advokater som skal i gang med den løbende revision af politikken, proceduren og risikovurderingen. Derudover ligger der på hjemmesiden to erklæringer, som skal opbevares på advokatkontoret og fremvises ved tilsyn.

Find oplæg og erklæringer på www.advokatsamfundet.dk

Mads Pramming får Dreyers Fonds Hæderspris 2018

”Jeg fører sager på et vanskeligt område over for myndighederne og taber mange sager – det kan godt få mig til at stille mig selv spørgsmålet, om jeg gør noget forkert. Derfor betyder branchens anerkendelse meget. Den viser, at det giver mening at føre de svære og nogle gange håbløse sager”.

– Advokat Mads Krøger Pramming.

FØLG OS PÅ LINKEDIN OG TWITTER

 

Jura kombinerer kandidatuddannelse med erhvervsarbejde

 

Fra sommeren 2018 kan jurastuderende vælge at tage deres kandidatuddannelse sideløbende med relevant beskæftigelse. Uddannelsen har samme faglige indhold som cand.jur. Det nye er, at kandidatuddannelsen tages over fire år og enten kombineres med fagligt relevant arbejde på mindst 25 timer om ugen eller som iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed.

Læs mere på www.studier.ku.dk/kandidat.