Advokaten 3 Flere kvinder i international voldgift

Print Print
16-04-2018

VOLDGIFT

Flere kvinder i international voldgift

Kvindelige advokater fylder stadig mere i international voldgift. Men de skal fylde endnu mere, hvis det står til præsidenten for ICC’s voldgiftsret, Alexis Mourre, og advokat Charlotte Frederikke Malmqvist, som efterspørger større diversitet i international voldgift. De opfordrer alle til at støtte op om the Pledge, der har til formål at få flere kvindelige voldgiftsdommere.

Af Tine Østergård

Copenhagen arbitration day, 5. april 2018. Præsidenten for ICC International Court of Arbitration, Alexis Mourre, er hovedtaler på konferencen, og inden han stiger på talerstolen, mødes han med advokat

Charlotte Frederikke Malmqvist til en snak om underrepræsentationen af kvinder i international voldgift.

I den seneste tid har international voldgift – på linje med det øvrige erhvervsliv – mødt kritik for manglende diversitet, både inden for køn, regioner og generationer. Det er en kritik, som ICC Court har taget til sig. Siden 2016 har ICC Court offentliggjort statistik over kønsbalancen inden for voldgift, og samme år skrev organisationen under på Equal Representation in Arbitration Pledge, også kaldet ”the Pledge”, som har til formål at få flere kvinder i international voldgift og at udvælge kvinder som voldgiftsdommere ud fra et princip om lige muligheder.

- Vi ser the Pledge som et vigtigt skridt på vejen til betydeligt at øge kvinders tilstedeværelse i international voldgift, siger Alexis Mourre.

Øget kønsdiversitet

I 2017 oplevede ICC Court en stigning i udpegningen af kvindelige voldgiftsdommere. Det ændrer dog ikke på, at kvinder stadig er underrepræsenteret i international voldgift. I 2017 var andelen af kvindelige voldgiftsdommere internationalt set på godt 16 procent, svarende til en stigning på knap to procentpoint i forhold til året før. Alexis Mourre er glad for udviklingen, men mener ikke, at målet er nået endnu.

- Øget diversitet er afgørende for voldgiftens fremtid som et globalt retssystem. Uden øget diversitet vil voldgift ikke afspejle udviklingen i samfundet som helhed, siger Alexis Mourre, som støttes op af advokat Charlotte Frederikke Malmqvist.

- Debatten om kvinder i international voldgift hænger sammen med debatten om flere kvinder i topledelse og partnerkredse i advokatfirmaerne. Det er et stort problem, at mange kvinder forlader advokatbranchen,

når de er i midten af 30’erne. Det medfører et kæmpe tab af viden, klientrelationer og virksomhedskultur. Løsningen er ikke så enkel, men jeg tror, det vil være et skridt på vejen, hvis der skabes flere kvindelige rollemodeller, og hvis det bliver synligt, at kvinder er lige så værdifulde for firmaerne som mændene, selvom de måske ikke ønsker at være arbejdsmæssigt kompromisløse gennem hele deres arbejdsliv, siger Charlotte Frederikke Malmqvist.

Hun er en af de yngre kvindelige advokater, som arbejder meget med tvister, og hun har ført et betragteligt antal rets- og voldgiftssager. Hun fylder ikke sin arbejdskalender op

med voldgiftssager, men vil gerne tage flere sager, især inden for international voldgift.

- International voldgift er et retsområde, som jeg meget gerne ser udvikle sig, særligt i lyset af den stigende internationalisering i erhvervslivet og den hyppige indgåelse af grænseoverskridende aftaler. Det, der tiltrækker mig ved området, er især den indsigt i kontraktmæssige nuancer og kulturforskelle, som man får ved at have den internationale vinkel,


Det sikre valg

Både Alexis Mourre og Charlotte Frederikke Malmqvist mener, at der skal gøres op med en konservativ kultur, hvis flere kvinder skal have mulighed for at blive en del af international voldgift.

- International voldgift er en konservativ branche, hvor man typisk vælger mandlige voldgiftsdommere. De har været i branchen længe, kender gamet, og det er dem, man plejer at bruge. Der er en tendens til, at man udpeger nogen, der ligner en selv, så hvis en tredje voldgiftsdommer skal udpeges af to mandlige voldgiftsdommere – ja, så ender valget måske ofte på en mand, siger Charlotte Frederikke Malmqvist.

Alexis Mourre er enig og fremhæver den utilstrækkelige diversitet i udnævnelsen af voldgiftsdommere.

- Vi er inde i en slags ond cirkel, hvor parterne har tendens til at udpege de samme voldgiftsdommere flere gange, fordi de anser dem for at være det sikre og pålidelige valg, men det gør det vanskeligt for nytilkomne og kvinder at blive udpeget.

Ifølge tal fra ICC Court blev næsten hver anden kvindelige voldgiftsdommer i 2017 udpeget af retten, mens næsten lige så mange blev udpeget af de stridende parter. Derimod blev kun lidt mere end hver tiende udpeget af meddommere.


The Pledge

Da the Pledge blev lanceret, var kernen, at kvinder og mænd inden for voldgift skulle være ligestillet. The Pledge har virket, og Alexis Mourre og Charlotte Frederikke Malmqvist er overbeviste om, at udviklingen vil fortsætte i de kommende år.

- The Pledge er et fantastisk initiativ, som har bidraget til at skabe øget opmærksomhed på kønsdiversitet, og der er ingen tvivl om, at the Pledge vil bidrage væsentligt til at styrke kvinders tilstedeværelse som voldgiftsdommere og rådgivere, siger Alexis Mourre.

I dag har 2.646 personer og organisationer skrevet under på the Pledge, og Charlotte Frederikke Malmqvist håber, at der vil komme mere fokus på udpegning af kvindelige voldgiftsdommere i Danmark.

- Jeg mener i princippet, at alle aktører – institutioner, advokatbranchen, virksomheder, in-house counsels og kunder – bør gøre en indsats for at få flere kvinder i voldgift. Hele voldgiftssystemet er baseret på, at der

er tillid til rigtigheden af de afgørelser, der træffes. Og den tillid vil blive svækket, hvis ikke sammensætningen af dommere svarer til sammensætningen af professionelle aktører i erhvervslivet, siger Charlotte Frederikke Malmqvist og fortsætter:

- Det vil være en kæmpe gave til erhvervslivet, hvis der opnås en større kvindelig repræsentation. Selvfølgelig forudsat, at kvalifikationerne også er på plads, men det tror jeg ikke er den store udfordring. Udfordringen er snarere at give plads til, at kvinderne kan og vil stræbe efter indflydelse i erhvervslivet og ønske at beskæftige sig med advokat- og dommergerningen på den lange bane.


Alexis Mourre

Præsident for ICC International Court of Arbitration siden 2015. Tidligere formand for IBA’s voldgiftsudvalg (2012-2013). Har deltaget i mere end 250 internationale voldgiftssager – hvorfor det er belejligt, at han taler flydende fransk, engelsk, spansk, italiensk og til dels portugisisk.

Etablerede sin egen advokatvirksomhed i 1992, og fire år senere blev virksomheden til Castaldi Mourre & Partners. I maj 2015 blev han selvstændig voldgiftsdommer. Har skrevet flere artikler og bøger om international voldgift.


Charlotte Frederikke Malmqvist

Advokat i DLA Piper. Har ført et betragteligt antal rets- og voldgiftssager, særligt inden for byggeri og fast ejendom.


The Pledge

Ideen om the Equal Representation in Arbitration Pledge (the Pledge) startede i 2014 i the International Council for Commercial Arbitration (NGO, der promoverer og sigter at forbedre voldgift), hvor det blev diskuteret, hvordan man kunne få flere kvinder valgt som voldgiftsdommere.

The Pledge blev officielt lanceret 18. maj 2016 ved Global Arbitration Review’s live event i London.

The Pledge opregner en række tiltag, som de deltagende parter forpligter sig til så vidt muligt at realisere. Det er muligt at underskrive som individ, men man kan også underskrive løftet på vegne af en organisation, hvis man har fuldmagt hertil, eller begge dele.

http://www.arbitrationpledge.com/take-the-pledge


Voldgift i tal

Voldgiftssager

2017: 1.488 voldgiftssager – 16,7 procent kvindelige voldgiftsdommere

2016: 1.411 voldgiftssager – 14,8 procent kvindelige voldgiftsdommereUdpegning af kvindelige voldgiftsdommere, 2017

Retten: Udpegede 45 procent af de kvindelige dommere

Stridende parter: Udpegede 41 procent af de kvindelige dommere

Meddommere: Udpegede 13,7 procent af de kvindelige dommereKilde: ICC International Chamber of Commerce