Advokaten 2 PRO BONO: Advokater er stærke mennesker - derfor bør vi bidrage

Print Print
07-03-2018


Advokater er stærke mennesker – derfor bør vi bidrage

Som ambassadør og direktør for organisationen Levende Menneskerettigheder besøger advokat Luise Høj hver måned skoler og gymnasier og diskuterer menneskerettigheder med unge. For hende handler pro bono-arbejdet om at udbrede kendskabet til menneskerettighederne og om at ændre advokaternes image som nogle, der kun er interesserede i at tjene penge.

Af Kirsten Weiss

Foto: Jeppe Carlsen

Jeg boede nogle år med min familie i Mellemøsten, og det var min praktiske indførelse i at leve i et land, hvor menneskerettighederne ikke fungerede. Dubai var en øjenåbner for mig. På overfladen et velfungerende samfund, som mange danskere gerne rejser til, men grundlæggende et land uden retssikkerhed og uden fri presse. De år var afgørende for mit forhold til menneskerettighederne, og derfor vil jeg gerne bidrage til at give andre en forståelse for, hvor fundamentale de er.

Jeg er menneskerettighedsambassadør i Levende Menneskerettigheder, som er en lille NGO, der laver læringsmidler og materiale til 8. og 9. klasse og gymnasiet. Vi tager ud på skolerne og spiller dilemmaspil og diskuterer menneskerettigheder med de unge. Et af spillene handler om terror, og her ender vi ofte med at diskutere tortur. Et andet handler om flygtninge- og asylpolitik og om en iraner, der er på flugt fra sit eget lands styre. Eleverne ser den rekonstruerede asylsag på video og diskuterer og tager undervejs stilling til asylansøgerens vej gennem systemet: Skal han kunne søge asyl på den danske ambassade i Teheran? Eller tage turen op gennem Europa? På den ene side ødelægger det menneskesmuglernes forretning, hvis han kan søge asyl på ambassaden. På den anden side så kan den danske ambassadør nok ikke bane sig vej ind på sit kontor hver morgen, hvis asylansøgerne skal kunne søge asyl her. Så hvad gør vi?

De unge har meget på hjerte. De er reflekterede, også i forhold til de store spørgsmål, og bagefter får jeg indimellem feedback fra lærerne om, at nogle af de mest engagerede elever var dem, der ellers normalt ikke siger så meget. Jeg går altid opløftet fra en skole, hvor vi har diskuteret menneskerettigheder, og ville ønske, at flere advokater ville engagere sig i samfundsdebatten. I øjeblikket er der i Danmark overvejelser om at tage et opgør med menneskerettighederne, og den diskussion vil jeg godt bidrage til. Ikke ved at søge noget bestemt svar, når jeg taler med de unge, men netop gennem den levende debat. Jeg er først og fremmest advokat, når jeg møder dem, og jeg tror ikke, der er nogen, der efter en diskussion om menneskerettigheder kan regne ud, hvor jeg ligger politisk. Min eneste dagsorden er at udbrede kendskabet til menneskerettighederne.

Jeg har egentlig kun mødt positive tilkendegivelser fra andre advokater, når jeg fortæller, at jeg arbejder pro bono, men jeg tror, det betyder meget, om du er uddannet et sted, hvor man lærer, at pro bono-arbejde kan være en del af at være advokat. Jeg var heldig at være fuldmægtig hos Horten, hvor man både lærte de klassiske advokatdyder som ordentlighed og grundighed og at lægge timer til pro bono-arbejde. At arbejde pro bono var en del af politikken, vores timer kunne indgå i timeregnskabet, og her blev jeg for første gang involveret i rådgivning for en NGO.

Jeg rådgav Læger uden Grænser om skat og fik indblik i både de symbolske lønninger og de store afsavn, der følger med en udsendelse som læge eller sygeplejerske. Man rejser ud, er længe væk fra sin familie, måske udsætter man sig for stor fare, og arbejder i døgndrift for en sag – til næsten ingen penge. Engagementet gjorde stort indtryk på mig. Det gav god mening for mig at rådgive pro bono dér.

Advokater er varme mennesker med varme hjerter. Og advokater er i grundsubstansen stærke mennesker. Derfor bør vi bidrage. Vi har mulighed for at hjælpe andre mennesker med problemer, de ikke selv kan løse. Og pro bono-arbejde giver desuden mulighed for at møde det lokalsamfund, advokater ikke længere har så stor berøringsflade med. Man kommer ud og møder mennesker, der ikke normalt frekventerer et advokatkontor.

Pro bono-arbejde er så givtigt. Men jeg vil også gerne bidrage til at ændre advokaters image som mennesker med et relativt stort fokus på indtjening. I disse år oplever vi desuden forsvarsadvokater, der er involverede i trælse historier, som slet ikke svarer til mit billede af min egen branche. Vi er nok som advokater under et vist moralsk pres, og hvis vi kunne bidrage lidt mere i det frivillige arbejde eller samfundsdebatten, kunne det være, at folk ville anskue advokater på en lidt anden måde. Men det ligger nok dybt i os, at det er vores tid, vi sælger – og skal man så bruge sin tid på noget, der ikke kan faktureres?

Mange af os i 40’erne er nok kommet til et punkt, hvor vi har givet den gas med karrieren, børnene er blevet lidt ældre – mine piger er syv og ni – og så er der pludselig tid til også at gøre noget andet. Jeg har valgt at betragte Levende Menneskerettigheder som min hobby. Det er en prioritering i en travl hverdag, og som direktør for foreningen bruger jeg naturligvis en del tid på den. Men som menneskerettighedsambassadør forpligter man sig kun til at deltage i maks. ti undervisningslektioner om året. Det vil de fleste advokater kunne få passet ind i en travl hverdag.


Luise Høj

Advokat (L) hos Ranum Advokater i København. Har været forsvarer i store straffesager i Danmark om hacking (CSC-sagen), hashhandel (Pusherstreet-komplekset) og matchfixing i fodbold. Er lige nu beskikket som forsvarer i sager om drab, grov vold, afpresning, frihedsberøvelse mv. Offentlig anklager (2001-2006), Justitsministeriets departement (2004-2006) og uddannet hos Horten Advokatfirma (2006-2009).


Sådan bliver du menneskerettighedsambassadør

Menneskerettighedsambassadører er advokater, der beskytter menneskerettighederne ved at engagere den næste generation i en levende debat om vigtigheden af disse universelle rettigheder ude på de danske skoler.

Levende Menneskerettigheder søger advokater, der som led i deres pro bono-arbejde vil tage del i arbejdet som menneskerettighedsambassadører. Som tak for din tid får du nogle helt særlige fordele: Pointgivende kurser til lav pris, en skræddersyet pressemeddelelse til dine lokale medier samt en god profilering og dialog med dit lokalsamfund.

Gå ind på levendemenneskerettigheder.dk og se mere eller ring på 42991140.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2018/Advokaten 2/PRO BONO Advokater er staerke mennesker.aspx - d. 20-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.