Advokaten 2 Kort Nyt

Print Print
07-03-2018


”Seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen. De forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed”. 

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om ny lov, som fjerner forældelsesfristen i misbrugssager.

6300

Så mange aktive advokater er der rundt regnet i Danmark, Færøerne og Grønland. Cirka en fjerdedel arbejder i organisationer og erhvervsvirksomheder, mens tre fjerdedele arbejder i advokatfirmaer. Lidt flere end en tredjedel er kvinder.


Lokale kredsmøder i foråret 2018

I samarbejde med de lokale advokatkredse vil Advokatsamfundet inden 1. juli invitere til eftermiddagsmøder rundt om i landet med oplæg om blandt andet tilsynsvirksomhed og Advokatnævnets praksis. Oplæggene vil opfylde betingelserne for efteruddannelse. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

9. april 2018 (2. kreds)

16. april 2018 (3. kreds)

23. april 2018 (4. kreds)

29. maj 2018 (5. kreds)

30. maj 2018 (6. kreds)

7. juni 2018 (1. kreds) (i samarbejde med Københavns Advokatforening)

Datoerne for 7. og 8. kreds samt yderligere information om oplæggene og tilmelding følger senere.


HUSK at indlevere klientkontoerklæringen for 2017

Advokatsamfundet har netop udsendt breve til alle advokater og advokatselskaber om indlevering af klientkontoerklæring for 2017. Husk, at sidste frist for indlevering er den 31. marts 2018.

Kontakt Maja Lykke Arnhild eller Annette Løchte på telefon 33 96 97 98, hvis du har spørgsmål vedrørende din klientkontoerklæring.

Find den elektroniske indberetningsside på Advokatsamfundet.dk


Fællessamling i april 2018

Årets fællessamling for advokaterne i Advokatrådet, Advokatnævnet og alle otte kredsbestyrelser bliver holdt den 19.-20. april 2018 på Hotel Faaborg Fjord. Blandt emnerne for årets fællessamling er advokaters omdømme, som også er et af Advokatrådets aktuelle fokuspunkter.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2018/Advokaten 2/Kort Nyt.aspx - d. 20-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.