Advokaten 2 Leder: Har du fået styr på hvidvaskreglerne?

Print Print
07-03-2018


Af Peter Fogh

Formand for Advokatrådet

HAR DU FÅET STYR PÅ HVIDVASKREGLERNE?

”Det er one size fits all-regler, der gælder for alle uanset relevans i forhold til en reel risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, men klienterne er meget forskellige. Hovedparten af vores sagstyper er slet ikke i nærheden af at være i en risikogruppe, men vi skal alligevel leve op til de krav, der stilles”.

Sådan lød det fra advokat Jens Gottlieb fra ADVODAN Helsingør i sidste nummer af Advokaten.

Jeg er helt sikker på, at mange andre advokater kan nikke genkendende til hans tanker. Hvidvaskreglerne skal ramme bredt, og derfor kan de måske forekomme ganske omstændelige og lidt irrelevante, hvis man til daglig rådgiver lokale klienter om stiftelse af selskaber eller køb af sommerhus.

Men uanset hvilke områder vi advokater rådgiver indenfor – og uanset hvor godt vi synes, at vi kender vores klienter – så er der ingen vej udenom, at vi på linje med andre samfundsvigtige institutioner som banker, realkreditinstitutter og revisorer har et medansvar for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Og nej, opgaven kan ikke løses, hvis ikke alle advokater lever op til den nye hvidvasklov ved blandt andet at udarbejde risikovurdering, politik og procedure.

Hvidvaskloven trådte i kraft den 26. juni 2017, og i løbet af efteråret 2017 havde vi meget fokus på reglerne både her i Advokaten, på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og ved det udkørende tilsyn.

Som advokat – der lever af at vejlede klienter om gældende lovgivning – skal du naturligvis selv være fuldt compliant med hvidvasklovgivningen. Det siger sig selv.

Advokatrådets udkørende tilsyn har indtil videre fokuseret på at vejlede om reglerne. Men nu er det snart et år siden, at loven trådte i kraft, og det må derfor kunne forventes, at alle advokater efterlever kravene. Jeg vil derfor opfordre jer alle til at kaste et ekstra blik på hvidvaskloven og jeres procedurer for at sikre, at alle kravene efterleves – uanset hvilken type af rådgivning, du beskæftiger dig med.  

Skulle du være i tvivl om, hvordan I på kontoret skal håndtere enkelte krav, så søg inspiration i sidste nummer af Advokaten, gør brug af vejledningen på hjemmesiden eller ring til en af Advokatsamfundets jurister. Det er præcis det, Advokatsamfundet er her for.