Advokaten 1 Kort Nyt

Print Print
29-01-2018


”Man må som politiker spørge sig selv, hvad man mener, når man taler retssikkerhed
. Taler man den enkeltes retssikkerhed over for systemet eller borgernes sikkerhed over for kriminelle?"

Formand i Den Danske Dommerforening Mikael Sjöberg i Jyllands-Posten i forbindelse med en analyse om regeringens stramninger som følge af bandekriminalitet.

324 nye advokater

I 2017 opnåede 324 personer beskikkelse som advokat. Heraf har cirka 40 straks deponeret beskikkelsen i Civilstyrelsen, fordi de ikke aktuelt ønsker at virke som advokat.

NY KOMMENTERET UDGAVE AF DE ADVOKATETISKE REGLER

Med støtte fra Dreyers Fond har alle advokater modtaget den nye, kommenterede udgave af De Advokatetiske Regler. Bogen, som er kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen, indeholder blandt andet den nyeste praksis fra Advokatnævnet og domstolene inden for emnerne interessekonflikter, tavshedspligt, oplysningspligter mv.

Bogen kan også bestilles på samfund@advokatsamfundet.dk. Bogen koster 150 kroner + moms.

Ny film om retsmægling fra Domstolsstyrelsen

I færre end tre procent af alle civile sager vælger parterne at forsøge sagen løst ved hjælp af retsmægling –

selv om det er et godt alternativ til en ordinær retssag. Retsmægling ender nemlig oftest med en fælles løsning, som begge parter kan leve med, når de forlader retssalen.

På den baggrund har Domstolsstyrelsen fået produceret en film, der fortæller om muligheden for at løse en konflikt med retsmægling fremfor en ordinær retssag. Her fortæller to virksomhedsledere om deres erfaringer med at få mæglet en sag, og retsmægler Stig Glent-Madsen forklarer, hvad der sker i en mægling.

Regeringen nedsætter ytringsfrihedskommission

Regeringen nedsætter sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission. Kommissionen skal beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår. Kommissionen skal i den forbindelse inddrage erfaringer fra andre lande, ligesom den skal se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

FLERE NYHEDER

Er du interesseret i flere nyheder om retssamfund, advokatetik og advokaters arbejde? Tilmeld dig Advokatsamfundets nyhedsbrev på www.advokatsamfundet.dk.